Van het bestuur

Van de redacteur

Nu ik op de jaarvergadering van februari jl. Roelof van der Kamp ben opgevolgd als redacteur van het MB is het zaak dat het hoge niveau van ons blad blijft gewaarborgd. Geen geringe verantwoordelijkheid, want het MB is het centrale bindmiddel van de vereniging. Het blad bereikt alle leden of zij nu naar de bijeen- komsten komen of alleen deelnemer zijn aan de veilingen en aan het rondzendverkeer. Ik kan ons blad natuurlijk niet alleen in de lucht houden. Dat zou bovendien zeer onwenselijk zijn. Variatie in onderwerpen, stijl en benadering zijn essentieel om het blad voor alle leden aantrekkelijk te houden.

Voorzitter Edwin Voerman bedankt Roelof van der Kamp
voor zijn jarenlange inspanningen ten behoeve van het Marianne Bulletin.

Niet iedereen neemt de pen even makkelijk ter hand. Begrijpelijk maar jammer, want wij zijn nu allen op een leeftijd gekomen waarop wij veel weten en dus veel te vertellen hebben over de onderwerpen die ons al jarenlang boeien. Wie wel wil schrijven, maar dat niet makkelijk doet of hulp nodig heeft bij stijl en/ of spelling kan op mijn steun rekenen, ook bij de beantwoording van vragen. Indien dat de drempel precies voldoende verlaagt om de pen eens op te pakken, dan ben ik geslaagd. Elk onderwerp waar u iets over zou willen zeg- gen is goed zolang het maar Frankrijk en haar koloniën betreft.
Wie wel wat makkelijker schrijft, hoeft wat mij betreft slechts eens in de twee jaar een stuk(je) af te leveren. Dat is meer dan voldoende om het MB te vullen. Moet te doen zijn!

Als spreker hebben we dit keer Hans Paul Soetens, een zeer ervaren verzamelaar en specialist op het gebied van de Levant. Hij zal op de komende bijeenkomst een voordracht houden over de filatelie van dit boeiende gebied dat voor het merendeel van onze leden ‘terra incognita’ is. Hij zal ons tevens op de drie tentoonstellingskaders een selectie van zijn collectie laten zien. Dat belooft een mooie inkijk in dit boeiende gebied.

Ik wijs u nog even op het genereuze aanbod van Jos van Zijl die aan de liefhebber de MB’s 2 t/m 155 cadeau wil doen. Ideaal voor één van de leden die nog niet zo heel lang lid is en zich zou willen verdiepen in alles wat er al eerder over Frankrijk in het MB is verschenen. À ne pas manquer! Zie pagina 18.

Redacteur CFV,
Edwin Voerman