Marianne Bulletin

Het filatelistisch orgaan van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars, het Marianne Bulletin, verschijnt 4 maal per jaar in kleur voorafgaand aan de volgende bijeenkomst.

Hierin zijn opgenomen de agenda voor de volgende bijeenkomst, een kort verslag van de vorige bijeenkomst, ingezonden filatelistische artikelen en een veilinglijst.

Het meest recente Marianne Bulletin is nummer 204 (februari 2020). Klik hier: Marianne Bulletin voor een doorblader versie van Marianne Bulletin nummer 200.

Hierin zijn o.a. de volgende artikelen opgenomen:

  • 200 x verschijnen van het Marianne Bulletin
  • Nieuws uit de Franse filatelistische tijdschriften
  • Nancy filatelistisch bekeken
  • La Poste bedonderd (deel 3)
  • De herindeling van de Parijse postkantoren, een rectificatie
  • Veilinglijst februari veiling

Het oudste in het archief van deze site opgenomen Marianne Bulletin is nummer 143.

De inhoud van de in de index opgenomen verwijzingen betreft uitsluitend filatelistisch relevante artikelen. Het verenigingsnieuws wordt niet vermeld.

Alle Marianne Bulletins zijn in te zien in de Bondsbibliotheek.