Het Marianne Bulletin, het filatelistisch orgaan van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars, verschijnt 4 keer per jaar naast drukvorm ook op de website. In het blad zijn opgenomen de agenda voor de volgende bijeenkomst, bestuursmededelingen, filatelistische artikelen en een veilinglijst.
Tot op heden waren de Marianne Bulletins op de website voor niet-leden niet toegankelijk, maar zullen vanaf nu stapsgewijs openbaar gemaakt worden, naast lezingen, en presentaties.


Het oudste op deze site opgenomen Marianne Bulletin is nummer 143. Het meest recente Marianne Bulletin is nummer 220 (februari 2024). Klik hier op Marianne Bulletin voor een doorblader-versie van Marianne Bulletin nummer 207, waarin o.a. de volgende artikelen zijn opgenomen:

  • Marianne de Gandon, De Erfenis
  • René-Auguste Caillié – ontdekkingsreiziger en avonturier
  • Met vallen en opstaan, de zoektocht naar de juiste kleuren van Frankrijks eerste emissie
  • Bordeaux Maritime
  • Minder spectaculair dan gedacht…
  • Lapins Crétins “Dans ta BWAAAHTE aux lettres!

Recent openbaar beschikbaar gestelde artikelen:

– Artikelen uit de Marianne Bulletins 143 t/m 146

Een overzicht van openbare artikelen is hier te vinden.

Alle Marianne Bulletins zijn in te zien in de Bondsbibliotheek.