28 oktober 2017: CFV 50-jaar

Het is op 28 oktober 2017 alweer 50 jaar geleden dat de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars (CFV) werd opgericht.

Dit heuglijke feit werd gevierd tijdens de Postex 2017 in de Americahal in Apeldoorn.

Met 4 kwartaalbijeenkomsten per jaar, het rondzendverkeer: Frankrijk en voormalige koloniën, brieven klassiek en modern, een veiling tijdens bijeenkomsten of schriftelijk, het verenigingsorgaan ‘Marianne Bulletin’ en de website www.cfv-marianne.nl voor leden en niet-leden, is de vereniging al meer dan 50 jaar een bindende factor voor in de Franse filatelie geïnteresseerde verzamelaars.

Tijdens de Postex op 20, 21 en 22 oktober is ruim aandacht besteed aan dit 50-jarig jubileum:

  • een grote kadertentoonstelling door leden, gewijd aan de Franse filatelie,
  • een speciale ledenbijeenkomst op zaterdag 21 oktober in de Matenzaal,
  • met presentaties door de voorzitter en vertegenwoordiger van de KBFV
  • een grote jubileumveiling met ruim 350 kavels,
  • de uitreiking van een jubileumboekwerk aan de leden,
  • en een jubileumreceptie.

Om een indruk te krijgen van de feestelijkheden tijdens de Postex, treft u hier een impressie aan.

Namens het bestuur,

Piet Matthee,
webmaster