Introductie

Welkom op de website van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars

Op 28 oktober 1967 is de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars opgericht door zesendertig enthousiaste Frankrijk verzamelaars om gezamenlijk alle facetten van de Franse filatelie te bestuderen en verder uit te dragen.

De Contactgroep is een gespecialiseerde landelijke vereniging, waar zowel beginnende als gevorderde verzamelaars welkom zijn. De leden willen elkaar helpen bij de uitoefening van hun gemeenschappelijke hobby in de ruimste zin en ieder op het door hem/haar gewenste niveau. In de loop der jaren is de CFV uitgegroeid tot een gespecialiseerde vereniging met ca. 180 leden.

De leden houden zich o.a. bezig met de filatelie van Frankrijk, de voormalige Franse koloniën, de Franse overzeese departementen, de Bureaux Français, Andorra, Monaco en de postale geschiedenis van deze gebieden.

Postzegels verzamelen van Frankrijk is extra boeiend, omdat jaarlijks zegels met vele thematische onderwerpen worden uitgegeven. Vele van onze leden zijn dan ook, vaak naast hun specifieke verzamelgebied, verwoede thematische verzamelaars.

De Contactgroep geeft minimaal vier maal per jaar een periodiek uit, het Marianne Bulletin. Naast informatie over de komende bijeenkomst, veiling en voorbeschouwing op de te houden lezingen is het blad voor 75-80% gevuld met artikelen over het gehele Franse filatelistische gebied.

Jaarlijks worden centraal in het land 4 bijeenkomsten gehouden, waar leden contacten leggen en onderhouden, kennis uitwisselen, zegels of poststukken onderling kopen of verkopen en op de borden iets van hun verzameling laten zien. Ook worden er lezingen gegeven en vindt er een veiling plaats. Door het vele wat de vereniging biedt op deze dagen, worden de  bijeenkomsten  door veel van onze leden bezocht.

Naast de veilingen is er een levendig rondzendverkeer voor en door de leden georganiseerd.