Het lidmaatschap van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars bedraagt € 25,00 per jaar. Voor deelname aan het rondzendverkeer is een eenmalig bedrag van € 8,50 verschuldigd voor het aanmaken van een stempel. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de secretaris door het Informatie aanvraagformulier in te vullen en te versturen. Per omgaande ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van de eerstkomende bijeenkomsten en de toezegging dat voorafgaande daaraan het bijbehorende Marianne Bulletin zal worden toegezonden. Ook een aanmeldingsformulier wordt toegezonden.

Om u direct aan te melden als het lid van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars meldt u zich aan middels het aanmeldingsformulier. U opent het Aanmeldingsformulier CFV, drukt het af,  vult het in en stuurt dit per post of per e-mail naar de secretaris. De adresgegevens vindt u op het aanmeldingsformulier. Ook maakt u de verschuldigde bedragen (lidmaatschaps- en entree-gelden) over op de rekening van de penningmeester.

Indien u zich ook aanmeldt als deelnemer aan het rondzendverkeer, zowel als koper als ook als inzender, dan ontvangt u separaat een te ondertekenen verklaring waarmee u zich akkoord verklaart met het gestelde in het reglement rondzendverkeer.