Het lidmaatschap van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars bedraagt € 25,00 per jaar. Voor deelname aan het rondzendverkeer is een eenmalig bedrag van € 8,50 verschuldigd voor het aanmaken van een stempel. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de secretaris door het Informatie aanvraagformulier in te vullen en te versturen. Per omgaande ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van de eerstkomende bijeenkomsten en de toezegging dat voorafgaande daaraan het bijbehorende Marianne Bulletin zal worden toegezonden. Ook een aanmeldingsformulier wordt toegezonden.

Om u direct aan te melden als het lid van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars meldt u zich aan middels het aanmeldingsformulier. U opent het Aanmeldingsformulier CFV, drukt het af,  vult het in en stuurt dit per post of per e-mail naar de secretaris. De adresgegevens vindt u op het aanmeldingsformulier. Ook maakt u de verschuldigde bedragen (lidmaatschaps- en entree-gelden) over op de rekening van de penningmeester.

Indien u zich ook aanmeldt als deelnemer aan het rondzendverkeer, zowel als koper als ook als inzender, dan ontvangt u separaat een te ondertekenen verklaring waarmee u zich akkoord verklaart met het gestelde in het reglement rondzendverkeer.

Acheter Cialis en ligne Canada Acheter Clomid 50 mg Buy Flagyl Online in Australia Levitra kopen zonder recept 10 mg Flagyl kopen online 500 mg Zyban kopen online