Contact

Indien u nadere informatie wilt inwinnen betreffende de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars kunt u per email contact opnemen met de secretaris van de CFV.

Voor opmerkingen betreffende de CFV web-site kunt u dit per email kenbaar maken aan de webmaster van de site.

De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen, kortweg de KNBF, onder verenigingsnummer 152.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 40531244.