De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars kent een actief rondzendverkeer van ruim 80 leden. Zij nemen deel in één of meer van de volgende groepen:

  • Frankrijk algemeen (5 groepen, 10 secties)
  • Franse gebieden en voormalige koloniën (2 groepen, 4 secties)
  • Klassieke poststukken en postwaardestukken (tot circa 1940) (1 groep, 1 secties)
  • Moderne poststukken en postwaardestukken (1 groep, 1 sectie)
  • Andorra en Monaco (opgenomen onder Frankrijk algemeen)

Vier groepscommissarissen regelen de rondzendingen binnen hun groep en secties. Een sectie bestaat uit maximaal 10 deelnemers en het streven is rondzendingen naar maximaal 20 deelnemers (= 2 secties) per groep te sturen.
Inzendingen die waardevolle zegels bevatten worden gekeurd. Voor zover niet door de inzender aangegeven, worden vervalsingen uitgenomen en gemerkt.

Ingezonden materiaal wordt beoordeeld op kwaliteit en op de redelijkheid van de vraagprijs.
Geconstateerde niet vermelde gebreken worden alsnog vermeld. Dit geldt ook voor niet aangegeven reparaties waarbij deze zegels bovendien worden gemerkt als gerepareerd.

In het rondzendreglement wordt het rondzendverkeer geregeld. Het reglement wordt u toegestuurd, wanneer u actief gaat deelnemen aan het rondzendverkeer. Alleen leden kunnen aan het rondzendverkeer meedoen. Zij zijn vanuit de vereniging verzekerd bij verlies van zendingen. Alle zendingen moeten als aangetekend pakket verzonden worden met een verzekerd bedrag tot € 500,00.

Ingeval u als nieuw lid aan het rondzendverkeer, als deelnemer en/of inzender, wilt deelnemen verzoeken wij u dit aan te geven in het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden. Dit aanmeldingsformulier vindt u onder de pagina lidmaatschap.

Bent u reeds lid van de Contactgroep, dan kunt u contact op nemen met de rondzendcommissaris en zich aanmelden voor de gewenste rondzendgroep(en).