Controle op kwaliteit rondzendmateriaal

Gebruikte zegels worden geacht niet meerdere plakkers of plakkerresten te hebben.

 • Kijk of het zegelbeeld onbeschadigd is, of de gom in orde is, of alle tandjes er aan zitten, of er geen dunne plekken of gaatjes zijn, of er geen vouwen zijn en bij ongetande zegels of bij het uitknippen het zegelbeeld niet gedeeltelijk is weggeknipt (aangesneden).
 • Gom: Het kan zijn dat een zegel is nagegomd. Dit is soms te zien doordat er bij het nagommen sporen van gom aan de beeldzijde van de zegel bij de tanding of de randen zijn terecht gekomen of doordat de zegel aan de randen dikker is. Het betreft vaak zegels van voor 1940 gedrukt met  “taille douce”. In de gom is bij deze druktechniek het relief van het zegelbeeld te zien. Is de achterzijde helemaal glad, dan is er vrijwel zeker sprake van “nagegomd”.
 • Dunne plekken: die met het blote oog niet zichtbaar zijn, komen veelal aan het licht door de zegel te bekijken met een watermerklezer of door de zegel onder te dompelen in wasbenzine (NOOIT DE RODE/ROSE ZEGELS ZOALS Nr. 49)  in een zwart bakje. Ook uitgestreken vouwen worden hierbij zichtbaar.
 • Verdoekt – reparaties: hierbij is op de achterzijde van de zegel een stukje papier geplakt om een beschadiging van het zegelpapier te verbergen. Ook werkt men soms dunne plekken weg met pasta waarbij het oppervlak van de reparatie gladder is dan het omringende papier. Dergelijke reparaties worden zichtbaar met de onder punt 3 vermelde methoden. Bij zegels die “geheel verdoekt” zijn werkt dit niet altijd. Opvallend bij dergelijke zegels is de vaak onwaarschijnlijk schone achterzijde van de zegel. In zo’n geval dient men dus voorzichtig te zijn. Verwarmt men ‘n zegel licht dan krult deze in veel gevallen. Keert men nu de zegel om en krult deze dan de andere kant op, dan is de kans groot dat deze geheel verdoekt is.
 • Nagetand: hierbij is de zegel kleiner geworden. Dit is ook te controleren door met een lineaal na te gaan of de tandingen aan boven en onderzijde of aan de beide zijkanten overeenkomen. Soms is al de grootte van de gaten of hun perfecte vorm aanleiding om dit punt nader te controleren.
 • Valse opdruk:
  • Verkeerde kleur b.v. zwart i.p.v. blauw bij de Le Havre zegel (257A)
  • Opdruk over de afstempeling: dit is met een goede loupe te zien
  • Komt veel voor bij “France Libre”
 • Nagestempeld Vaak het geval bij Rode Kruis en Pétain zegels die een einde geldigheidsdatum hebben.