Het lidmaatschap van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars bedraagt € 25,00 per jaar. Deelname aan het rondzendverkeer kost eenmalig € 8,50 voor het aanmaken van een stempel.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

U kunt meer informatie inwinnen bij de secretaris door het Informatie aanvraagformulier in te vullen en te versturen. Per omgaande ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van de eerstkomende bijeenkomst en u krijgt voorafgaande daaraan het bijbehorende Marianne Bulletin toegezonden.

Om u direct aan te melden als lid van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars meldt u zich aan middels het aanmeldingsformulier. U opent het Aanmeldingsformulier CFV, drukt het af, vult het in en stuurt dit per post of per email naar de ledenadministratie. De adresgegevens vindt u op het aanmeldingsformulier. Ook maakt u het bedrag voor het lidmaatschap over op de rekening van de penningmeester.

Als u zich ook aanmeldt als deelnemer aan het rondzendverkeer als koper en als inzender, dan ontvangt u een te ondertekenen verklaring waarmee u zich akkoord verklaart met het reglement rondzendverkeer.