Het lidmaatschap van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars bedraagt € 25,00 per jaar. Deelname aan het rondzendverkeer kost eenmalig € 8,50 voor het aanmaken van een stempel.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

U kunt meer informatie inwinnen bij de secretaris door het Informatie aanvraagformulier in te vullen en te versturen. Per omgaande ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van de eerstkomende bijeenkomst en u krijgt voorafgaande daaraan het bijbehorende Marianne Bulletin toegezonden.

Om u direct aan te melden als lid van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars meldt u zich aan middels het aanmeldingsformulier. U opent het Aanmeldingsformulier CFV, drukt het af, vult het in en stuurt dit per post of per email naar de ledenadministratie. De adresgegevens vindt u op het aanmeldingsformulier. Ook maakt u het bedrag voor het lidmaatschap over op de rekening van de penningmeester.

Als u zich ook aanmeldt als deelnemer aan het rondzendverkeer als koper en als inzender, dan ontvangt u een te ondertekenen verklaring waarmee u zich akkoord verklaart met het reglement rondzendverkeer.

Acheter Cialis en ligne Canada Acheter Clomid 50 mg Buy Flagyl Online in Australia Levitra kopen zonder recept 10 mg Flagyl kopen online 500 mg Zyban kopen online