Vraagprijs rondzendmateriaal

 • De vraagprijs voor zegels in Rondzendverkeer van de CFV ligt rond eenderde (33%) van de Yvert-catalogusprijs. Bij vraagprijzen onder dit niveau is de uitname vaak beduidend hoger.
 • Bovenstaande geldt voor postfrisse en afgestempelde zegels. Het geldt ook voor ongebruikte zegels, resp. postfris met plakker(rest), zonder gom of beschadigde gom uitgegeven voor 1940 (t/m Yvertnr. 450). Voor ongebruikte zegels met Yvertnr. groter dan 450 bestaat over het algemeen weinig belangstelling.
 • (NB in de Yvert-catalogus staan prijzen van ongebruikte zegels vermeld tot 1960 resp. t/m nr. 1229.)
 • Vraagprijzen boven de 33% zijn mogelijk voor zeer zeldzame of in uitzonderlijk goede staat verkerende zegels of zegels met een mooie geldige afstempeling.
 •  Zegels met gebreken zijn niet bij voorbaat onverkoopbaar resp. niet koopwaardig. Dit geldt zelfs voor “valse” zegels. De verzamelaar beslist hier uiteraard zelf waarbij het verzamelgebied natuurlijk de doorslag geeft.
 • Persoonlijk hanteer ik de volgende criteria: zeldzaamheid en gaafheid van het zegelbeeld en zeldzaamheid van een afstempeling of variëteit. Ik ben dan koper als de vraagprijs voldoet aan de volgende criteria:
  • Gerepareerd, nagetand: 8% à 15%.
  • Verdoekt: 6% à 12%.
  • Dun : 10% à 15%.
  • Gebreken aan tanding: 10% à 15%.
  • Valse opdruk: geen koper.
  • Valse gom: 15% ongestempeld (indien vermeld)
  • Nagestempeld: 10% gestempeld (indien vermeld)
  • Vals: sommige zijn erg duur, maar als voorbeeld: voor een valse 1F vermillon geef ik  10 euros.

 

Opgesteld door: Jos van Zijl + Pim van der Voort
Maart 2007.

“The bitterness of poor quality remains long after the glory of low purchase.”