Van de redacteur

In MB 216 trof u de derde aflevering aan van de serie van Frans Jorissen ‘De voorgeschiedenis van de Franse briefkaart’, ‘De Duitse bezettingspostzegels’. De auteur attendeerde mij erop dat eerst nog het tweede deel van aflevering twee had moeten worden opgenomen. Omdat de tweede aflevering nogal omvangrijk was, is die opgeknipt in twee stukken. Dat tweede deel van aflevering twee krijgt u dus nu voorgeschoteld.

De afbeelding bij deze ‘Van de redacteur’ betreft een heel recent verschenen catalogus van de Franse enkelfrankeringen van 1900 tot 1973 samengesteld door het Franse lerarenechtpaar Jacqueline en Pierre-Henri Cotte. In dit doorwrochte werk van 668 pagina’s (afm. 17 x 24,5 cm hard cover) waar samen met een aantal Franse specialisten op tariefgebied 25 jaar werk in is gestoken, kunt u per postzegel opzoeken voor welke frankeringsdoelen een bepaald zegel kon worden gebruikt en in welke periode. Bovendien worden marktprijzen genoemd van de verschillende vormen van gebruik per postzegel.

Een uniek werk dat met een prijs van € 65,- ex verzendkosten beslist de aanschaf waard is. Het boekwerk is een sterk verbeterd vervolg van de catalogus op hetzelfde gebied van de hand van Robert Baillargeat uit 1996.

De nieuw verschenen catalogus kent een verantwoording van acht pagina’s en een vijftal bijlagen. Het taalgebruik van het echtpaar vereist enige vaardigheid met de Franse taal, maar ook zonder is de catalogus een nuttige gids voor ieder die belangstelling heeft voor de vraag waartoe een specifieke postzegel heeft gediend. Uw redacteur zal zijn exemplaar de komende bijeenkomst neerleggen als ‘inkijkexemplaar’.

Redacteur CFV,
Edwin Voerman

Geef een reactie