Kopij voor MB 218

Kopij voor dit nummer gaarne uiterlijk woensdag 16 augustus 2023 a.s. bij de redactie inleveren.