Kopij voor dit nummer gaarne uiterlijk woensdag 12 april 2023 a.s. bij de redactie inleveren.

Redacteur CFV,
Edwin Voerman