Op 28 oktober 1967 werd de Contactgroep opgericht en bestaat dus 55 jaar. Dat werd op 24 september gevierd met een klein feestje in de Bilt. Dat kleine feestje ging gepaard met de uitreiking van de eerste exemplaren van een groots boek dat bij deze gelegenheid is gemaakt.

De prachtige omslag van het boek

“Het Franse postwaardestuk in de negentiende eeuw” is de titel van het boek. De auteur is Boudewijn Hellebrekers, lid van het eerste uur van de CFV. Hij beschrijft de historie van het ontstaan van de briefkaarten en andere postwaardestukken in Frankrijk. Het begint bij de voorstellen voor nieuwe postale producten die vanaf ±1840 zijn gemaakt (de ‘projets’) en die we nu postwaardestukken noemen.

Via de introductie van de voorlopers van de briefkaarten in 1873 (precies 150 jaar geleden) worden de ontwikkelingen tot 1900 chronologisch in kaart gebracht. En dat alles geplaatst in een beeld van het Frankrijk en Parijs uit de tweede helft van de 19e eeuw. Een bijzonder verhelderend boek voor iedereen die in de Franse filatelie geïnteresseerd is. Alles wordt toegelicht met prachtige afbeeldingen, bijna helemaal gebaseerd op de collectie van de auteur. Alle lof voor Boudewijn, die dit prachtige boek heeft geschreven, en ook voor Jacques Spijkerman die de opmaak heeft verzorgd.

De voorzitter ten Hengel reikt het eerste
exemplaar over aan de auteur Hellebrekers

Een eerste oplage was bedoeld om aan alle aanwezigen uit te reiken. De leden die niet op de bijeenkomst aanwezig waren, hebben een boek uit een tweede oplage direct van de drukker ontvangen.

Secretaris CFV,
Jan Walschots

Geef een reactie