Een nieuw jaar met mooie vooruitzichten

Aan dit begin van het nieuwe jaar wens ik alle leden en hun familie een bijzonder gelukkig, maar vooral een gezond nieuwjaar toe. Ik spreek de hoop uit dat we alle besognes van Corona, recessie en andere crisis van ons af kunnen schudden en ons weer gewoon degelijk met de Franse filatelie kunnen bezighouden. Ik wil op deze plaats in het bijzonder al de vrijwilligers in onze vereniging bedanken voor hun energieke inzet het afgelopen jaar. Zonder die vrijwilligers en de bestuursleden, die op dit moment functioneren, is het eigenlijk niet mogelijk de vereniging op een goede manier te laten draaien.

Ik doe dan ook expliciet aan juist die leden, die geboren zijn na 1960, een oproep om zich beschikbaar te stellen (vanwege hun relatief jeugdige leeftijd) een aantal taken van bestuursleden over te nemen, omdat anders een aantal activiteiten gewoon gestaakt zullen moeten worden. Het bestuur wil daar in de jaarvergadering van februari aanstaande nog eens met jullie bij stilstaan hoe wij deze zestien personen enthousiast kunnen krijgen de vereniging voort te zetten.

Maar het is nu ook een moment om positief en vol vertrouwen naar de toekomst van de komende vijf jaar te kijken. Ik zou zeggen: vol goede moed op naar het volgende lustrum in 2027, want verder is onze club springlevend. Toonaangevend in Nederland als het gaat om ons tijdschrift, en in Europees verband zelfs opvallend als het gaat om de publicatie van ons lustrumboek van oktober 2022 geschreven door Boudewijn Hellebrekers. Wij lopen voorop als het gaat om de correcte juiste notariële aanpassing van onze statuten naar de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Het zijn toekomstbestendige statuten die het komende jaar aan jullie voorgelegd worden waarna de notariële akte kan passeren. Daarnaast moet ook de constante uitstekende kwaliteit van de meestal méér dan 150 ter veiling aangeboden kavels genoemd worden. Ook voor de leden die niet op een bijeenkomst kunnen komen zou ik zeggen: kijk eens naar de kavels en biedt via de internetsite. Trouwens als jullie toch op die fantastische internetsite zijn beland, kijk dan eens naar de redactionele artikelen die dáár wel staan maar niet in ons Bulletin.

Kortom: onze Nieuwjaarsduik is niet in een ongewis koud bad, maar hoopvol met goede Franse filatelie in een gezellige vereniging.

Hans ten Hengel,
Voorzitter CFV

Geef een reactie