In memoriam Jos van Zijl (1941 – 2022)

Op 16 augustus van dit jaar is Jos van Zijl overleden. Jos werd lid van de Contactgroep in 1979 en is dus 43 jaar lid geweest. Hij droeg in al de jaren zeer actief bij aan de activiteiten van de CFV. Hij was Commissaris rondzendverkeer vanaf februari 2001, feitelijk tot februari 2008.

Jos publiceerde meerdere artikelen in het Marianne bulletin. Hij verzorgde de laatste jaren de rubriek “Uit de tijdschriften”, vanaf MB 186, september 2015 tot aan MB 213, mei 2022. In de index van artikelen uit het MB komen daarnaast nog ten minste 15 andere artikelen tevoorschijn, die hij in al die jaren heeft gepubliceerd.

Hij was een van de grootste experts in onze vereniging op het gebied van moderne Franse uitgaven, met name van de usage-courant zegels. Hij heeft onder andere door lezingen tijdens de bijeenkomsten de leden daarin ook laten delen. Hij deed dat met een enigszins schetsende, zoekende manier van praten. Zoekend als het ware naar het juiste woord, de betere omschrijving, zoals we wel vaker tegenkomen bij wetenschappers, want dat was hij.

Aimabel, ook een tikje gereserveerd, mogelijk uit verlegenheid, maar wat de filatelie betreft en de CFV tot het laatst vol toewijding. Om een indruk te krijgen van  zijn diepgaande kennis zou u eens kunnen kijken in het jubileumboek 50 jaar CFV waar hij schrijft over het verzamelen van de “Séries courantes modernes”. Hij stelde zijn verzameling ook ten toon, bijvoorbeeld op de Postex bij het 50 jarig jubileum van onze vereniging.

Hij was actief lid van verschillende verenigingen in Frankrijk, zoals SO.CO.CO.DA.MI, de Societé des Collectionneurs de Coins Datés et Millésimes, en de ACCP, de Association des Collectionneurs des Carnets et des publicitimbres. Hij maakte daar ook nog wel eens reclame voor. Als je een vraag had over een  moderne emissie, wist hij altijd een antwoord, of hij kende iemand in Frankrijk die een ter zake doende antwoord kon geven.

Jos miste zelden een bijeenkomst van de Contactgroep. De laatste keer dat hij de Bilt kon bezoeken was afgelopen februari. Wij zullen hem missen.

Secretaris CFV,
Jan Walschots

Geef een reactie