Serie ‘Kijk op Frankrijk’ integraal op de site

In het maandblad Filatelie verschijnt de reeks ‘Kijk op Frankrijk’. Gaandeweg worden de afleveringen van deze reeks met toestemming van de hoofdredacteur van ‘Filatelie’ op onze site opgenomen. Sinds maart 2018, toen de eerste aflevering werd geschreven tot het einde van dit jaar, zullen dan veertig afleveringen zijn verschenen waarin evenzovele aspecten van de Franse filatelie aan de orde zijn gesteld. Omdat niet alle leden zijn geabonneerd op het maandblad ‘Filatelie’ biedt opname van deze artikelenreeks op onze site een mooie gelegenheid om nog eens een onderwerp van uw keuze te (her)lezen terwijl u rustig wacht op het verschijnen van de volgende aflevering van het Marianne Bulletin op papier. Uw redacteur gaat door met het behandelen van aspecten van de Franse filatelie in ons verenigingsorgaan in een wat rustiger tempo van vier afleveringen per jaar in plaats van de elf voor het maandblad Filatelie zoals tot en met dit jaar het geval is.

Redacteur CFV,
Edwin Voerman