De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars (CFV) is een gespecialiseerde landelijke vereniging, voor beginnende en gevorderde filatelisten van Frankrijk en haar (voormalige) koloniën. Vier keer per jaar zijn er bijeenkomsten, met een lezing en/of een quiz, een tentoonstelling en een veiling.
De Contactgroep geeft vier maal per jaar het Marianne Bulletin uit, dat voor 75-80% gevuld is met artikelen over het gehele Franse filatelistische gebied, en daarnaast informatie biedt over de komende bijeenkomst en de veilinglijst. Daarnaast kent de vereniging een levendig rondzendverkeer.


Laatste CFV nieuws


Voorbeelden van lezingen, artikelen en publicaties