Nieuw opgenomen op de site

De website van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars heeft een voor eenieder toegankelijk deel waarin u alles vindt van introductie tot lidmaatschap en specifieke zaken die gerelateerd zijn aan het verzameldomein `Frankrijk` via het linker menu en een voor de CFV-leden afgeschermd deel met voor de leden bestemde informatie als agenda bijeenkomsten, verslagen, veilingen en niet te vergeten een forum voor onderlinge communicatie via het rechter menu dat na inloggen verschijnt.

Recent is het volgende in het voor CFV-leden toegankelijk deel opgenomen:

  • De agenda voor de bijeenkomst op 10 september 2016, o.a. een lezing door Edwin Voerman
  • Van het bestuur: voorwoord van de voorzitter, ledenmutaties, inleveren kopij
  • Marianne Bulletin 190 in het Archief Marianne Bulletin opgenomen
  • De veilinglijst voor de veiling op 10 september a.s. is beschikbaar onder “Veilingen”
  • Ook de opbrengsten van de kavels op de veiling van mei jl. zijn opgenomen.
De data voor de bijeenkomsten in 2016 en 2017 zijn vermeld op de pagina Ledenbijeenkomst in het openbare deel.