Agenda volgende bijeenkomst

Naast ochtendactiviteiten is het middagprogramma gevuld met een lezing, een veiling en bij voldoende belangstelling een nazit.

Mededelingen van het bestuur

Niet vergeten om de mededelingen van de bestuursleden tot u te nemen!

Marianne Bulletin en artikelen

Vanaf MB 143 zijn hier de artikelen per bulletin terug te vinden, evenals enkele artikelen uit eerdere uitgaven.

Veilingen en opbrengsten

Hier zijn opgenomen de veilinglijst met de kavels voor de volgende veiling en de resultaten van de vorige veiling.


Verslagen CFV

Verslagen van bijeenkomsten, jaarverslagen en nazit kunnen hier worden ingezien.

La Poste nieuwtjes

Regelmatig worden hier uitgebreidere besprekingen van door La Poste uitgegeven emissies opgenomen.

Indexen Marianne Bulletin

Hier zijn opgenomen indexen van artikelen op MB-nummer, titel of auteur.

Reglementen van de CFV

Van statuten, huishoudelijk-, veiling- en rondzendreglement tot privacyverklaring zijn hier in te kijken.


Bestuur CFV

Een overzicht van bestuurssamenstelling met contactgegevens, rekeningnummers van administratie en rondzending treft u hier aan. Ook een overzicht van ereleden is hier opgenomen.

Franse filatelistische termen

De meest voorkomende Franse filatelistische termen vertaald naar Nederlands.

Leden voor leden

Leden voor leden: artikelen, vragen, expertisegebieden en andere zaken die leden onderling willen delen

osta viagra cialis kopen in duitsland Cialis kopen online Acheter Cytotec Acheter Cytotec en France Cytotec kopen online http://upf-spain.org/clompt.html