Van de redacteur

‘Een ongemakkelijke boodschap’

Analoog aan de boodschap over klimaatproblemen die vice-president van de VS Al Gore in 1989 begon te verspreiden onder de benaming ‘An inconvenient thruth’, heb ik deze keer voor u ook een wat ongemakkelijke boodschap. Eind februari a.s. zal in Veenendaal tijdens de internationale beurs ‘Winterstamps’ (www.winterstamps.nl) een symposium worden gehouden op de vrijdagavond (20.00 – 22.30 uur) dat in het teken zal staan van de toekomst van de filatelie. Zie aankondiging hierboven. Uw redacteur mag daar een inleiding houden.
Winterstamps is de opvolger van de bekende beurs in Gouda. De ongemakkelijke boodschap is dat er voor de filatelie op de manier zoals wij gewend zijn geweest op termijn niet veel toekomst meer is. Er is geen opvolging van betekenis. Jongeren verzamelen niet. Men doet andere dingen. Wij lijken aan het einde te komen van een langdurig tijdperk waarin de filatelie zich weliswaar heeft ontwikkeld, maar niet wezenlijk is veranderd. De jongeren die nu nog actief zijn in de filatelie vormen de uitzonderingen die je in elke generatie hebt. Peilingen in Frankrijk (‘Un sondage de plus’) in het laatste nummer van ‘Timbres Magazine’ onderschrijven dit beeld dat feitelijk voor de hele westerse wereld geldt. In Frank- rijk behoort nog slechts 1 procent van de filatelisten tot wat men ‘jongeren’ noemt. Men suggereert wel eens dat er opvolging vanuit het Verre Oosten zou zijn, maar de belangstelling daar is erg geld gedreven. De liefde voor de zegel komt meestal niet van binnenuit. Het aantal verzamelaars in China is inmiddels alweer gehalveerd ten opzichte van enkele ja- ren geleden. En het is de vraag of het promillage verzamelaars van de bevolking van China groter is dan in Nederland.
De consequentie van het bovenstaande is dat over tien jaar alle verenigingen meer dan de helft van hun leden kwijt zullen zijn, activiteiten als rondzending en veiling steeds lastiger in de lucht te houden zijn en (bestuurs)functies steeds moeilijker zullen zijn in te vullen. Daarmee komt de financiële basis van de verenigingen onder druk te staan wat zaken als een verenigingsorgaan op papier en verzonden per post evenals zaalhuur steeds zwaarder op de begroting zal doen drukken totdat die uiteindelijk niet meer in de lucht valt te houden. Handel en veilingwezen zullen onontkoombaar een koude sanering tegemoet gaan. Waarde zal verdampen en doet dat voor recht-toe-recht-aan materiaal nu al. Het materiaal dat wordt verzameld door de leden van de exclusieve club van Monte Carlo vindt zijn weg wel. Aan dat soort filatelie zit een andere dimensie die de rest mist. Ik hoor een aantal leden al denken: ‘zal mijn tijd wel duren’ en zo is het ook. Niemand verplicht je om als oudere de nieuwe tijd te omarmen en ook met een langzaam verdwijnende liefhebberij kun je met elkaar nog jaren veel plezier hebben. Is er dan helemaal geen perspectief meer? Dat is er wel en gek genoeg verschaft het internet dat ons. Hoewel het internet ertoe heeft geleid dat er geen belangstelling bij jongeren meer is voor filatelie en ook niet meer voor vrijwel alle andere dingen die onze generatie van oudsher leuk vindt, kunnen wij met enkele muisklikken medeverzamelaars bereiken die over de wereld verspreid zijn. En dat kan ook nog wanneer u niet meer zo graag reist. Ik doe het zelf al jaren. Dat was vroeger wel anders! Daarmee komt een interessante internationale gemeenschap van liefhebbers in zicht, mits u het internet tenminste niet als afstotend monster beschouwt, maar wilt om- armen en minimaal het Engels een beetje machtig bent. Er gaat dan een wereld voor u open. Momenteel opereert er één internationale vereniging vanuit Nederland al zo. Dat is de KSS (Korean Stamp Society). Zie hun website www.koreastampsociety.org De KSS bestaat sinds 1951 maar kent geen papier meer, hanteert het Engels als voertaal en biedt wereldwijd een platform waarop men zijn vragen, antwoorden en artikelen kwijt kan. Wie meer wil weten over hoe filatelie er in de toekomst uit zal zien, raad ik aan om het symposium verbonden aan Winterstamps te bezoeken. Het programma staat op de website. Vooraf aanmelden noodzakelijk: secretaris@winterstamps.nl.

Redacteur CFV,
Edwin Voerman

Reageren is niet meer mogelijk.