Van de redacteur

Het laatste nummer (223) van ‘Timbres-Magazine’ (TM), het belangrijkste filatelieblad van Frankrijk, bezorgde de lezers afgelopen juni een onaangename verrassing: het blad dat onder de uitgeversnaam ‘Timbropresse’ 80% van de Franse filateliepublicaties verzorgt, kondigde plotseling zijn einde aan en hoofdredacteur Gauthier Toulemonde nam in emotionele bewoordingen afscheid van de lezers. Dat was wel even schrikken! Achtergrond van dit plotselinge échec is gelegen in het feit dat TM zich financieel had verweven met de distributeur van het blad. Die kwam in financiële problemen ten gevolge van de coronamaatregelen en trok TM met zich mee in zijn val. Nog geen drie dagen na dit voor trouwe lezers schokkende nieuws meldde ‘Yvert & Tellier’ bij monde van Benoît Gervais, hoofd publicaties van Y&T, dat het TM had overgenomen en de continuïteit van het blad garandeerde. In feite is TM dus gered door Y&T. Op zich een goede zaak voor ons, maar het maakt de concentratie in de Franse filateliewereld nog weer sterker. Y&T kon zich natuurlijk ook het verdwijnen van TM niet permitteren gezien het grote belang dat het blad heeft voor de commerciële activiteiten van Y&T. Op 1 augustus jl. viel het nieuwe nummer (224, juli/augustus) op de mat. De vorige hoofdredacteur Gauthier Toulemonde moet wel iets heel erg fout hebben gedaan dat hem flinke verwijten heeft opgeleverd, want hij is van het tableau geschrapt en keert niet terug. De nieuwe redactie noemt zijn naam niet één keer. Ook zijn rubriek achter in het blad, door mij altijd als eerste gelezen, ‘Socrate’, heet nu ‘Aristote’ of gaat zo heten. De stijl van schrijven is ook anders. Adjunct-redacteur is nu Bertrand Sinaïs en dat is een geruststelling. Sinaïs heeft vele publicaties en studies op zijn naam staan en had tot voor enkele jaren de beste veiling van Frankrijk met zelfs een afdeling archiefmateriaal. Die begrijpt het. De meeste auteurs van dit nummer herken ik wel, maar niet alle. Het papier is iets dunner en van net wat mindere kwaliteit, zo is mijn indruk. Enfin, ze leven nog en daar gaat het om.

Ons lid Ran van den Boom heeft in het vorige MB zijn eerste bijdrage geleverd van een nieuwe serie afleveringen over nieuwe uitgiften van Frankrijk. Die ging over de zegel van Andrée Chedid. Ditmaal kunt u van een nieuwe bijdrage van Ran kennisnemen over vogeleieren, een uitgifte van 12 april jl. Zowel de bijdrage over Andrée Chedid als die over vogeleieren kunt u ook op de website van de vereniging terugvinden onder het kopje ‘La Poste nieuwtjes’ in het voor de leden beveiligde gedeelte van de site. Daar kunt u ook kennisnemen van een nieuwe bijdrage over vuurtorens. Niet voor alles wat Ran op het gebied van nieuwe uitgiften beschrijft kan altijd een plaats worden ingeruimd in het MB. Op de website kunt u in de toekomst dus ook afleveringen vinden die niet in het MB zijn verschenen. Het is maar dat u het weet.

Redacteur CFV,
Edwin Voerman

 

 

Reageren is niet meer mogelijk.