Uit de tijdschriften – Jos van Zijl

In de L’ÉCHO no.1968, van januari 2022 beschrijft Jean-François Brun een door zijn vader uitgevoerde keuring van Yvert no. 8. In tegenstelling tot zijn vader noemt hij de zegel een “Faussaire” en stelt hij bovendien vast dat de handtekening op de certificaten vals zijn. Dat is dus voortaan oppassen geblazen. In no. 1969 van februari geen bijzonderheden. Wel in no. 1970 van maart 2022. Hierin werd ik verrast door de “timbres de copies”. Een apart soort fiscaal zegel gebruikt in de periode 1873-1924. De zegels werden geplakt op documenten waar van gedacht werd dat kopieën verstuurd zouden worden naar belanghebbenden. Dit scheen voordien niet altijd te gebeuren, ook al hadden deze laatste voor de kopie betaald. Meer informatie is te vinden in de ‘Catalogue des fiscaux et socio-postaux’.

Meer informatie is te vinden in de ‘Catalogue des fiscaux et socio-postaux’.

The Journal of the France and colonies philatelic society no. 298 van april 2022 voert ons weer terug naar W.O. II en de Franse koloniën; twee thema’s die samen met de marcofillie enigszins verdwenen lijken bij onze contactgroep. Er waren destijds zelfs aparte rondzendingen voor. “WW II airmail routes from French West Africa to Switzerland” toont ons hoe interessant en kleurrijk dergelijke verzamelingen eruit kunnen zien en welk onderzoek hierbij onontbeerlijk is. Deel 1 van een serie artikelen over de ‘Marianne de Muller’. Enkele pagina’s verder legt de schrijver uit hoe hij er toe is gekomen zich in 1960 te concentreren op deze Marianne. Tenslotte een artikel over de Franse zegels de eerste jaren na D-day.