Introductie Henri Galet – Edwin Voerman

Henri Galet (72) was registeraccountant van beroep. Nu zijn werkzame leven achter de rug is, heeft hij alle tijd om zich volledig te wijden aan zijn twee grote passies: vissen en filatelie. Met vissen begon Henri al op zijn derde onder het toeziend oog van zijn ouders in de Middellandse Zee en op zijn zevende viel hij voor de filatelie dankzij de postzegels die zaten ingesloten bij de chocoladerepen van het merk ‘Cémoi’. Dat merk  bestaat nog altijd. In die tijd werd de verkoop gestimuleerd door het insluiten van postzegels in de wikkels van de repen chocola. Dat is verleden tijd. Zoals alle Franse kinderen begon Galet met het verzamelen van Frankrijk en koloniën, het equivalent van Nederland en koloniën voor ons. Met dubbeltjes en kwartjes struinde hij de postzegelmarkt van Marseille af. Op zijn negenendertigste verkocht hij zijn postfrisse collectie Frankrijk van 1900 tot 1982 met alle semi-moderne variëteiten Er zijn van die perioden in je leven dat je partner denkt dat het geld beter kan worden besteed dan aan postzegels. Maar het virus van de filatelie liet hem niet los en drie jaar later pakte hij de draad weer op en ging Franse postzegels op  brief van 1849 tot 1960 verzamelen. Na 36 jaar had Henri een belangrijke verzameling opgebouwd, maar geen van de kinderen heeft er ook maar enige belangstelling voor, ook hier te lande een bekend fenomeen. Veel stukken uit zijn  bijzondere collecties die hij in de loop der jaren heeft afgestoten, bevinden zich nu in de collectie van uw redacteur. Met een schuin oog op de  kleinkinderen, die mogelijk toch de belangstelling  voor  de  filatelie  in  de  toekomst  oppakken, heeft Galet zich in de volle breedte gestort op het verzamelen van de emissie ‘Marianne de Dulac’ (1944-1946). Het heeft uw redacteur jaren van corresponderen en masseren gekost (‘frapper toujours’) voordat Henri Galet erin toe stemde zijn bijzondere verzameling aan ons te laten zien. Hij is geen lid van een vereniging en  publiceert niet. Ook Nederland kent deze categorie stille verzamelaars waarvan je het materiaal zelden te zien krijgt. Henri Galet woont in Annécy (Haute-Savoie).