Van de redacteur

Tijdens onze afgelopen mei-bijeenkomst werden de aanwezigen getrakteerd op een bijzonder boeiende lezing over de Levant door Hans Paul Soetens. Dat Hans Paul over een bijzondere collectie op dit gebied beschikt, bleek wat later in dit jaar wel toen zijn collectie op de tentoonstelling in Wuhan met 90 punten (goud) werd beoordeeld, terwijl dat daarvoor in Bangkok nog Groot Verguld Zilver was (85 punten). Onze welgemeende felicitaties met dit fraaie resultaat!

Dit maal is het de beurt aan Rein Bakhuizen van den Brink. Rein heeft jarenlang voor het maandblad ‘Filatelie’ de rubriek Nederland verzorgd waar hij de technische gegevens van onze moderne emissies voor geïnteresseerden op een rij zette. Inmiddels heeft hij een diepgaande studie verricht van een specifiek Frans zegel, de wapentjeszegel van 20 centimes van de plaats Saint-Lô (Yv. 1510). Dit zegel is gedrukt middels de héliogravuretechniek die tot dat tijdstip sporadisch in Frankrijk werd gebruikt. Jaren geleden ging het in de filatelistische pers en bij lezingen vrijwel uitsluitend over de postzegels zelf. Inmiddels gaat het nog vrijwel uitsluitend over postgeschiede- nis waarbij zelfs de sociale aspecten met betrekking tot afzender en ontvanger aandacht krijgen.

Vrijwel alle redacteuren van filateliebladen vragen tegenwoordig om artikelen die weer eens over postzegels gaan, maar de oogst is matig: de klassieken zijn al dikwijls beschreven en besproken en diepgaande studies over meer moderne zegels verschijnen mondjesmaat. Het wordt dus even terug naar vroeger met de bespreking van de technische eigenschappen van maar één zegel!

Uw redacteur laat op drie kaders zien wat de gebruiksmogelijkheden van de Saint-Lô-zegel waren.

Edwin Voerman

Plaats een reactie