Marianne Bulletin

Het filatelistisch orgaan van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars, het Marianne Bulletin, verschijnt 4 maal per jaar in kleur voorafgaand aan de volgende bijeenkomst.

Hierin zijn opgenomen de agenda voor de volgende bijeenkomst, een kort verslag van de vorige bijeenkomst, ingezonden filatelistische artikelen en een veilinglijst.

Het meest recente Marianne Bulletin is nummer 196 (februari 2018). Klik hier voor een doorblader versie van Marianne Bulletin nummer 193, februari 2017.

Hierin zijn o.a. de volgende artikelen opgenomen:

  • Gemengd tarief
  • Merkwaardige zaken op Franse postzegels – deel 10
  • Scheve verhoudingen
  • In de ban van Chinese tekens op een Olympisch poststuk uit 1924
  • Wie weet het andwoord?
  • Uit de tijdschriften

Het oudste in het archief van deze site opgenomen Marianne Bulletin is nummer 143.

De inhoud van de in de index opgenomen verwijzingen betreft uitsluitend filatelistisch relevante artikelen. Het verenigingsnieuws wordt niet vermeld.

Alle Marianne Bulletins zijn te bekijken in de Bondsbibliotheek.