Marianne Bulletin

Het filatelistisch orgaan van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars, het Marianne Bulletin, verschijnt 4 maal per jaar in kleur voorafgaand aan de volgende bijeenkomst.

Hierin zijn opgenomen de agenda voor de volgende bijeenkomst, een kort verslag van de vorige bijeenkomst, ingezonden filatelistische artikelen en een veilinglijst.

Het meest recente Marianne Bulletin is nummer 193 (mei 2017). Klik hier voor een doorblader versie van Marianne Bulletin nummer 187, november 2015.

Hierin zijn o.a. de volgende artikelen opgenomen:

  • De historie herhaald Semeuse ligné.
  • Ferdinand Cheval – meer dan een postbode
  • Merkwaardige zaken op Franse postzegels
  • Adams Airmail pickup
  • Technologische vernieuwing
  • Parijs vanaf de Seine, deel 3
  • Le travail

Het oudste in het archief van deze site opgenomen Marianne Bulletin is nummer 143.

De inhoud van de in de index opgenomen verwijzingen betreft uitsluitend filatelistisch relevante artikelen. Het verenigingsnieuws wordt niet vermeld.

Alle Marianne Bulletins zijn te bekijken in de Bondsbibliotheek.