Hierbij nogmaals het verzoek aan de leden die hun contributie voor 2022 nog niet hebben voldaan, dat nu te doen. De contributie bedraagt Euro 25,00 per jaar. U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL48 INGB 0001 8820 23 t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verzamelaars. Voor onze niet in Nederland wonende leden: BIC:INGBnl2A, verder het bovenstaande rekeningnummer. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Penningmeester CFV,
Cor Piening

Acheter Kamagra Acheter Clomid Acheter Xenical https://zithromax.clubeo.com https://www.laportedishtar.fr/bindi https://blog.rentalmed.com.br/xenes.html