Presentaties en publicaties

Hier zijn opgenomen presentaties, publicaties en tentoonstellingen van (delen van) collecties van en door leden.

Valeurs- à-Recouvrer ( in te vorderen waarden)

Onder deze titel is in het blad Filatelie, nummer 2-2015 een artikel aan de hand van ons lid Edwin Voerman opgenomen waarin ingegaan wordt op de werking van de dienst “in te vorderen waarden” in Frankrijk en laat zien hoe deze dienst nu precies werkte. Het onderwerp is “de regels van het spel” en niet het laten zien van een collectie met de meest exotische frankeringen, noch de Valeur-à-recouvrer zegels zelf. Een goed begrip van het functioneren van de postdienst geeft meer betekenis aan de (post)zegels die we als verzamelaar tegenkomen, zelfs aan de meeste eenvoudige “back of the book” zegels.

Franse cinderella’s

Onder deze titel is in het oktober 2014 Postexnummer van het blad Filatelie een artikel opgenomen van de hand van de heer Roelof van der Kamp, de eindredacteur van ons blad Marianne Bulletin. De auteur geeft voorbeelden van diverse soorten cinderella’s en zegels die mogelijkerwijs meer het karakter hebben van niet-officiële postzegels.

10F Marianne de Gandon blauw plaatdrukzegel

Op 21 september jl. hield de heer Edwin Voerman een voordracht over de 10F Marianne de Gandon plaatdrukzegel. De periode waarin de Marianne de Gandon emissie verscheen wordt gekenmerkt door een chaotisch beeld aan beschikbare postzegels veroorzaakt door een flink aantal permanente emissies dat min of meer tegelijkertijd door verschillende instanties werd uitgegeven in de periode 1944 tot 1947.
De presentatie treft u hier aan, evenals de tekst bij de presentatie.

Franse architectuur door de tijd heen

Onder deze titel hield de heer E. van Dijk een lezing over de Franse architectuur door eeuwen heen. Het doel van de getoonde verzameling is om een indruk te geven van de rijkdom, die architecten en opdrachtgevers door de eeuwen heen Frankrijk hebben gegeven.

“Grote mannen”

In het juni nummer 2013 op bladzijde 396 van het blad Filatelie verscheen een artikel van ons lid Edwin Voerman over “Franse toeslagzegels als enkelfrankering”, met name van de zegels uit de series “Grote mannen”.

Eerder verscheen van dezelfde auteur een artikel “Aantrekkelijke Franse landschapszegels” in het juni nummer van 2011.