Leden services

De service voor de leden om via de CFV abonnementen af te sluiten voor een aantal Franse filatelistische tijdschriften is komen te vervallen. Leden wordt aangeraden zelf voor abonnementen  of verlenging zorg te dragen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.

Voor verdere informatie en reglement kunt u contact opnemen met de secretaris van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.