Kopij voor dit nummer gaarne uiterlijk woensdag 18 oktober 2023 a.s. bij de redactie inleveren.

Redacteur CFV,
Edwin Voerman