Van de penningmeester

Hierbij het verzoek om alvast de contributie 2019 te betalen; de contributie is nog steeds Euro 19,00.

U kunt dit bedrag overboeken op rekening NL48INGĀ­ B0001882023 t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verzamelaars. Voor onze niet in Nederland wonende leden: BIC: INGĀ­ BNL2A, verder het bovenstaande rekeningnummer.

Zonder uw bijdrage kan de vereniging niet bestaan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan een snelle betaling.

Penningmeester CFV,
Cor Piening

Reageren is niet meer mogelijk.