In memoriam Roelof van der Kamp (1940 – 2019)

In zijn professionele leven is Roelof actief geweest in de automatisering waarbij hij zijn kennis ook op schrift stelde en daarmee toegankelijk maakte voor derden. Met die exacte en enigszins rechtlijnige inslag benaderde hij ook de filatelie. Het ging hem om de details zoals dat in de begintijd van de filatelie gebruikelijk was. Roelof opereerde in de langjarige traditie van nieuwsgierige verzamelaar, onderzoeker en publicist.
De vraag of een zegel echt of niet-echt was had zijn grote belangstelling, maar ook de vraag of de afbeelding op de postzegel eigenlijk wel een juiste weergave door de kunstenaar was. Roelofs belangstelling kwam goed tot uiting tijdens zijn redacteurschap want hij onderhield deels gelijktijdig maar liefst vier verschillende series artikelen in het Marianne Bulletin. In de eerste plaats was daar de samenvatting in tien afleveringen van wat er sinds de oprichting van de vereniging in 1967 allemaal op schrift was gesteld met als conclusie dat de leden kunnen putten uit een fantastische bron aan kennis. Daarnaast was er een serie genaamd ‘Merkwaardige zaken op Franse postzegel ‘. Over dit onderwerp hield hij ook voordrachten. In de derde plaats onderhield hij een rubriek ‘Wie weet het antwoord’ en tenslotte schreef hij met enige regelmaat over hoe de Fransen hun posterijen van tijd tot tijd probeerden te benadelen onder de titel ‘La Poste bedonderd.

Als voorzitter van de vereniging had ik samen met Roelof als redacteur het genoegen om te werken aan het imposante jubileumboek dat we bij het 50-jarig bestaan van de CFV in 2017 het licht konden doen zien. Roelof deed het meeste werk en onderhield ook de contacten met drukker en vormgever Practicum Print Management in Soest. Dat leidde tot een origineel vormgegeven proeve van de Franse filatelie waar vele leden aan hebben bijgedragen.
Roelof is in 2004 lid van de vereniging geworden en heeft in 2013 zijn verantwoordelijkheid genomen toen zowel de toenmalige voorzitter als redacteur om verschillende redenen hun functies moesten neerleggen. Hij aanvaardde het redacteurschap dat ik begin dit jaar van hem zou overnemen en werd tevens waarnemend voorzitter. Daarmee heeft hij sterk bijgedragen aan de continuïteit van de vereniging toen dat noodzakelijk was. Daarvoor zijn wij hem nog altijd zeer erkentelijk.

Reageren is niet meer mogelijk.