Jaarvergadering

De statuten van onze vereniging schrijven voor dat we jaarlijks de jaarvergadering houden. Deze staat gepland voor 20 februari. Helaas betekent de verlenging van de lock-down dat een fysieke bijeenkomst dan niet mogelijk is. Een noodwet van de regering in verband met de Covid-19-situatie bepaalt, dat de vergadering ook digitaal kan worden gehouden. Hans ten Hengel schreef in het MB al over de mogelijkheid om ooit virtueel bijeen te komen met de gezichten van alle deelnemers op het computerscherm. Dat is een mooi toekomstbeeld, maar het is lastig om in zo’n setting de reacties van alle deelnemers geordend te verwerken. Voordat wij eventueel een videovergadering via skype houden, willen we de onderwerpen daarom zo veel mogelijk via e-mail afhandelen. Dat gaat als volgt.

Bij elk agendapunt noemen wij eerst wat het bestuur dienaangaande heeft te melden, en wij geven aan wat wij eventueel van de vergadering willen weten. Indien u op een van de punten wenst te reageren, verzoeken wij u dat vóór 18 februari te doen. Daarna stuur ik U allen weer de reacties van de leden en het antwoord van het bestuur en vraag om uw akkoord over het vergaderpunt. Indien het nodig wordt gevonden door leden of door het bestuur zullen wij daarna een skype-vergadering organiseren.

Zie verder “Agenda jaarvergadering 20 februari 2021” in de “Voor Leden” rubriek.

osta viagra cialis kopen in duitsland Cialis kopen online Acheter Cytotec Acheter Cytotec en France Cytotec kopen online http://upf-spain.org/clompt.html