Mededeling van de penningmeester…

Hierbij het verzoek om alvast de contributie 2018 te betalen; de contributie is nog steeds Euro 19,00.

U kunt dit bedrag overboeken op rekening NL48INGB0001882023 t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.

Voor onze niet in Nederland wonende leden: BIC:INGBNL2A verder het bovenstaande rekeningnummer.

Zonder uw bijdrage kan de vereniging niet bestaan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan een snelle betaling.

Penningmeester CFV,
Cor Piening

Reageren is niet meer mogelijk.