Van de eindredacteur…

Het 50 jarig jubileum is voorbij. We kunnen terug kijken op een geslaagde dag.
Dank zij een actieve fotografe vindt U in dit nummer een aantal foto’s, die een indruk geven van de drie dagen POSTEX 2017.

Iedereen zal nu een exemplaar van het jubileumboek ontvangen hebben. In dit nummer vindt U 2 artikelen, die een spin-off van het jubileumboek, het begin van 2 series artikelen, die aansluiten op 2 artikelen in het jubileumboek.

De resultaten van de beoordeling van kaders van onze tentoonstelling vindt U elders in dit nummer. 14 leden verzorgden 41 onderwerpen in 102 kaders, in totaal meer dan 1200 A4 pagina’s. In het vorige nummer van Marianne Bulletin wees ik al op de enorme hoeveelheid informatie op deze tentoonstelling. Deze ruim 1200 pagina’s zouden in boekvorm een boekwerk opleveren dat 5 maal zo dik als het jubileumboek zou zijn. Deze tentoonstelling toont de grote hoeveelheid kennis, die bij onze leden aanwezig is.

Toch een kanttekening. Eigenlijk zijn die drie dagen POSTEX te weinig om een tentoonstelling van deze omvang goed te bekijken. Vorig jaar werd in het Frans Hals museum in Haarlem een tentoonstelling gehouden over Nederlandse meesters in Hongaars bezit. Ongeveer 80 schilderijen. Mijn echtgenote en ik zijn er, met een tussenpoos van 2 maanden twee keer heen geweest. We hebben ook het boek van deze tentoonstelling aangeschaft. (Niet om het opzichtig op de salontafel te leggen om bezoekers te imponeren). De tweede keer zie je meer dan de eerste keer en als je het boek leest zie je weer meer.

Een van de leden sprak mij aan met de opmerking dat je eigenlijk het tentoongestelde rustig zou moeten kunnen bekijken vanuit je leunstoel. Dat sluit wel erg aan bij het voorgaande.

Kunnen we iets doen? Allereerst, er zijn 41 onderwerpen op deze tentoonstelling getoond. Als al over de helft van die onderwerpen op de bijeenkomst in de Bilt een korte inleiding aan de hand van de kaders zou worden gehouden.
De kaders op papier uitgeven lijkt geen haalbare zaak. Een elektronische kopie van de A4tjes van de kaders op de website zetten is een optie. Als de exposanten dat zouden willen doen, kunnen we de tentoongestelde kennis toegankelijk maken. Ik wacht af, misschien vind U het maar flauwekul. In ieder geval wens ik U veel leesplezier met dit nummer van het Marianne Bulletin.

Eindredacteur MB,
Roelof van der Kamp

Reageren is niet meer mogelijk.