Van de eindredacteur…

Dit nummer van het Marianne Bulletin heeft een andere inhoud dan gebruikelijk. U vindt hierin geen artikelen met een filatelistische inhoud, zoals U dat in voorgaande nummers gewend was. Als U dat mist, geef ik U een manier om dit gemis te compenseren. Kom naar de Postex.

U vindt daar op de tentoonstelling de kadernummers 1 tot en met 102. Deze kaders zijn ingezonden door leden van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars. Ze zijn alle dagen van de tentoonstelling te bekijken.
Realiseert U zich eens wat U dan ziet: meer dan 1200 albumbladen met als onderwerp Frankrijk en Frankrijk Overzee. Als we deze albumbladen in het Marianne Bulletin zouden opnemen betekent dat 10 jaar lang dikke Marianne Bulletins. Dat is toch een mooie compensatie voor het ontbreken van dit soort artikelen in dit nummer.
Om U een indruk te geven wat U op deze expositie vanwege het 50 jarig bestaan kan verwachten vindt U een overzicht van de exposanten en een toelichting op het tentoongestelde. Normaal zou U dat pas bij Uw bezoek aan de Postex kunnen lezen, maar de organisatie van de Postex heeft ons deze informatie nu al beschikbaar gesteld en daar maak ik onder dankzegging gebruik van. Loop dan ook langs onze stand. U kunt daar Uw exemplaar van het jubileumboek ophalen.
Een kloek boek, 260 pagina’s dik. Naast een terugblik op de afgelopen 50 jaar 14 artikelen van leden van de CFV over een breed scala van onderwerpen. Om een klein tipje van de sluier nog op te lichten: de plaatjes op de voor- en achterpagina van dit nummer van het Marianne Bulletin vindt U ook in dit boek, met nog honderden andere.

Als U op zaterdag komt op onze jubileumbijeenkomst kunt U ook de kavels van de jubileumveiling bekijken. De veilingmeester heeft er meer dan 300 verzameld. De veilinglijst vindt U in het achterste gedeelte van dit nummer. Kortom: Kom naar de Postex en neem dit nummer van het Marianne Bulletin mee!

Mocht U ondanks het bovenstaande nog niet tevreden zijn: het volgende nummer heeft weer de bekende opbouw.

Roelof van der Kamp

Reageren is niet meer mogelijk.