Kopij voor Marianne Bulletin 195

Kopij voor dit nummer gaarne uiterlijk 15 november 2017 bij de eindredacteur inleveren.

Eindredacteur MB,
Roelof van der Kamp

Reageren is niet meer mogelijk.