Geen categorie

Van de penningmeester

Hierbij het verzoek om alvast de contributie 2020 te betalen; de contributie bedraagt met ingang van 2020 Euro 25,00.

U kunt dit bedrag overboeken op rekening NL48 INGB 0001 8820 23 t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.
Voor onze niet in Nederland wonende leden: BIC:INGBNL2A, verder het bovenstaande rekeningnummer.

Zonder uw bijdrage kan de vereniging niet bestaan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan een snelle betaling.

Penningmeester CFV,
C.K. Piening

 

Van de rondzendcommissaris

Oproep aan de leden voor inzenden van rondzendmateriaal

Een van de pijlers van onze vereniging naast de bijeenkomsten, ons blad Marianne Bulletin en de veiling, is het rondzendverkeer.

Zoals tijdens de bijeenkomst van mei al is medegedeeld, is er een chronisch tekort ontstaan aan rondzendboekjes om het rondzendverkeer rendabel te kunnen voortzetten. Tot op heden zijn er dit jaar slechts een twintigtal rondzendboekjes aangeleverd, te weinig om zelfs één rondzending samen te kunnen stellen.
Ik doe daarom een oproep aan de leden eens goed te kijken naar de doublures in uw verzameling om rondzendboekjes samen te stellen.
Indien u opziet tegen het samenstellen van rondzendboekjes, laat dit dan weten, hulp kan worden geboden! Blanco rondzendboekjes zijn beschikbaar waarbij zegels niet hoeven te worden ingeplakt, maar kunnen worden ingestoken als in een stockboek.

Een aantal leden is specifiek lid van onze vereniging als deelnemer aan het rondzendverkeer. Het zou jammer zijn als we het rondzendverkeer moeten stoppen door gebrek aan materiaal.

Piet Matthee

Van de penningmeester

Hierbij het verzoek om alvast de contributie 2019 te betalen; de contributie is nog steeds Euro 19,00.

U kunt dit bedrag overboeken op rekening NL48ING­ B0001882023 t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verzamelaars. Voor onze niet in Nederland wonende leden: BIC: ING­ BNL2A, verder het bovenstaande rekeningnummer.

Zonder uw bijdrage kan de vereniging niet bestaan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan een snelle betaling.

Penningmeester CFV,
Cor Piening

Van de Veilingmeester

Beste CFV vrienden,

In de bijgaande Marianne vinden jullie een zeer bijzondere veiling. Het betreft de verkoop van het eerste deel van een van onze ereleden. Die had maar één criterium toen hij zijn verzameling lang geleden begon en dat was kwaliteit. De foto’s laten dat zien, en er is nu dus een kans op een aanvulling op uw eerste jaren van de Franse post met heerlijk materiaal.
Verder een 15-tal albums met zeer uitgebreide collecties van alle varianten van de Marianne, deze komen van een oud lid uit de jaren 70-90. Deze laatste kavels kunnen ook in één koop bemachtigd worden. Mijn gedachte is om eerst alle kavels(141-155) afzonderlijk te veilen, en daarna de mogelijkheid te bieden om het geheel te kopen middels een overall bod op de gezamenlijke kavels 141-155.

Ik besef mij dat het enige tijd vergt om het geheel door te nemen voor een goed oordeel; daarom geef ik de echt geïnteresseerde voor het geheel de mogelijkheid, om de collecties op afspraak bij mij thuis te bekijken. Reken op en heel mooie veiling.

Uw veilingmeester,
Willem van den Elst

Documents Officiel

Documents Officiels

Coen Klaarwater, lid van onze vereniging, stelde de volgende vraag:

Onderdeel van mijn verzameling Franse postzegels zijn de documents officiels. Daarvan heb ik diverse exemplaren dubbel. Wanneer er binnen onze vereniging leden zijn die deze ook verzamelen is er wellicht de mogelijkheid om te ruilen. Er zijn exemplaren van de jaargangen 1989-1995, 1983- 19887, 1972-1981 en 1967.

Tevens heb ik van de uitgave FOS de nrs. 251-461 dubbel.

Is het mogelijk dit onder de aandacht van de leden te brengen?

Geïnteresseerden kunnen zich melden op het e mail adres: coen.klaarwater@planet.nl

 

Pen zoek?

In het vorige nummer schreef Eric Blauwkoop een artikel over de start van zijn verzameling.

Hij kondigde aan dat hij de pen voor een volgend artikel in deze reeks zou doorgeven. Kennelijk is die pen zoek geraakt.

Wie zoekt deze pen op en neemt hem ter hand?

Vermist!

Na afloop van de veiling tijdens de laatste bijeenkomst van 24 februari jl. zijn enkele veilingkavels zoek geraakt. Het betreft de volgende kavels:

  • nummer 205 (Sabine-boek),
  • nummer 208 (Liberté-boek),
  • nummer 209 (Catalogus Maury 2015)
  • nummer 210 (Catalogus Spink-Maury 2016).

Mogelijk heeft één van de leden zich over deze kavels ontfermd. Gaarne even contact opnemen met de voorzitter (06-51 69 27 48).

Oproep aan fotografen

In het volgende nummer van het Marianne Bulletin willen we graag terug kijken op de viering van ons lustrum. Die terugblik willen we graag illustreren met foto’s. Daarom een oproep aan diegenen die de lustrumbijeenkomst gaan bijwonen: maak foto’s en stuur ze vóór 15 november aan de eindredacteur. Bij voorbaat  bedankt!

Eindredacteur,
Roelof van der Kamp

Gezocht: STANDBEMENSING!!!

Tijdens de Postex vieren we niet alleen het 50-jarig bestaan van onze vereniging, maar  proberen we ook nieuwe leden voor de komende jaren te werven.

Net als in andere jaren zal er drie dagen lang een stand van de Contactgroep aanwezig zijn, maar die moet ook worden bemand. Hierbij een oproep aan de leden om ook bij een deel van die bemensing te helpen.

Kunt u op vrijdag 20, zaterdag 21 of zondag 22 oktober de stand gedurende enige tijd bemensen, laat mij dat dan even weten. Hoe meer leden meedoen, hoe gezelliger het wordt, en hoe korter de perioden dat u er hoeft te zitten. We zitten trouwens vlak bij de tentoonstelling  dus u heeft ook gelegenheid om de rest van de dag op uw gemak de expositie van de  vereniging te bekijken!

Jan Walschots, 0180-316452,  secretaris@cfv-marianne.nl

Van de voorzitter….

Inmiddels ligt de viering van ons 50-jarig bestaan alweer achter ons. Zonder overdrijving kunnen we stellen dat de CFV tijdens de Postex goede sier heeft gemaakt met zijn fraaie jubileumboek en een gevarieerde en interessante tentoonstelling. Van diverse kanten zijn complimenten ontvangen zowel voor het boek als voor het tentoongestelde materiaal. Sinds het oprichtingsjaar 1967 hebben niet eerder zoveel leden het presentieboek getekend dan op zaterdag 21 oktober jl. En nu maar volhouden voor wat betreft onze bijeenkomsten in De Bilt! Het was verheugend te zien dat drie van de vier ereleden op zaterdag aanwezig konden zijn. Met een mooie toespraak van de KNBF door John Dehé, een presentatie over de Champagnezegel, ons jubileumlogo, een intermezzo van Roelof van der Kamp en Jan Walschots, een afsluitend glaasje crémant voor de lunch en ’s middags een mooie jubileumveiling onder leiding van Willem van den Elst hadden alle aanwezigen het zeer naar hun zin.

Ik sluit mij aan bij de oproep van Roelof om de jubileumtentoonstelling op de één of andere manier te verankeren en niet in de vergetelheid te laten wegglijden. Opnemen op de website is een optie, maar dit brengt veel scanwerk met zich mee en niet iedereen zal daartoe de vaardigheid bezitten of de technische mogelijkheden in huis hebben. Eens iets vertellen over het tentoongestelde aan de hand van de tentoonstellingsbladen uitgestald op de kaders die we in De Bilt tot onze beschikking hebben, ligt in eerste instantie meer voor de hand. De exposanten beheren hun onderwerp, de bladen kunnen zo weer uit de albums tevoorschijn worden gehaald en de bezoekers van de bijeenkomsten kunnen nog een aantal jaren nagenieten van het gebodene en vragen stellen wat bij het bekijken van de expositie niet altijd tot de mogelijkheden behoorde.

Dit brengt mij op de komende bijeenkomst, de laatste alweer van dit jaar, op zondag 10 december a.s. De zondag bijeenkomst lijkt te voorzien in een behoefte. We zien daar gezichten van leden die op zaterdag structureel zijn verhinderd en nu eens aanwezig kunnen zijn. Het belooft een mooie laatste bijeenkomst van het jaar te worden met een interessante spreker. Frans op den Kamp, voorzitter van Brittannia, onze collega gespecialiseerde vereniging, zal een lezing houden over Sabine de Gandon. Hij heeft met zijn Sabine collectie geëxposeerd op de Postex van vorig jaar en maakte daarmee indruk. U ziet: Hij beperkt zich niet tot het Verenigd Koninkrijk en gebieden, maar houdt zich ook bezig met Frankrijk. Wij kunnen niet alleen een goede presentatie verwachten over een boeiende moderne emissie, maar er zullen ook drie kaders met Sabines te bewonderen zijn. Er zullen ook enkele albums met Sabines ter inzage liggen. Totaal meer dan 130 bladen!. Het is altijd leerzaam en boeiend om te zen hoe een ander met zijn materiaal omgaat. Naast dit hoogtepunt is er uiteraard volop gelegenheid om met elkaar nog eens lekker na te genieten­ en van de afgelopen Postex, ontspannen te postzegelen en uw kansen te wagen op de eindejaarsveiling. Graag tot ziens in december in De Bilt!

Voorzitter CFV,
Edwin Voerman.