Nieuw opgenomen op de site

De website van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars heeft een voor eenieder toegankelijk deel waarin u alles vindt van introductie tot lidmaatschap en specifieke zaken die gerelateerd zijn aan het verzameldomein “Frankrijk”¬†via het linker menu en een voor de CFV-leden afgeschermd deel met voor de leden bestemde informatie als agenda bijeenkomsten, verslagen, veilingen en niet te vergeten een forum voor onderlinge communicatie via het rechter menu dat na inloggen verschijnt.

Recent is het volgende in het voor CFV-leden toegankelijk deel opgenomen:

  • De agenda voor de bijeenkomst op zaterdag 13 mei,
  • De verslag van de februari bijeenkomst (jaarvergadering) in de rubriek “Verslagen”,
  • Mededelingen “Van het bestuur”: van de voorzitter, de veilingmeester, inleveren kopij volgende nummer, jubileumgeschenk, OPROEP
  • In het “archief” is Marianne Bulletin 193 opgenomen met diverse artikelen,
  • De veilinglijst voor de veiling op 13 mei a.s. is beschikbaar onder “Veilingen”
  • In de rubriek “Vraag en aanbod”¬†wordt gevraagd om poststukken t.b.v. het Marianne Bulletin.
De data voor de bijeenkomsten in 2017 zijn vermeld op de pagina Ledenbijeenkomst in het openbare deel.