Nalatenschap

De Commissie nalatenschappen is door de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars ingesteld als adviesorgaan bij de begeleiding van de verkoop van tot het verzamelgebied van de vereniging behorende verzamelingen van overleden leden en bestaat uit twee bestuursleden, waaraan toegevoegd is minimaal één lid van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.

Op aanvraag stelt de Commissie nalatenschappen desgewenst één of meerdere inventarislijsten samen van de betreffende verzamelingen.Een indicatie van de verkoopwaarde kan door middel van deze inventarisatie lijst(en) gegeven worden.

Tevens kan een voorstel tot verkoop gedaan worden met als mogelijkheden:

  • Verkoop via de veiling van CFV (kosten 5%)
  • Verkoop via rondzenddienst van de CFV (kosten 10%)
  • Verkoop via erkende veilinghouders in Nederland en/of Frankrijk. De kosten bedragen minimaal 18% van de opbrengst.

Voor verdere informatie en reglement kunt u contact opnemen met de secretaris van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars. Het e-mail adres is secretaris@cfv-marianne.nl.