Marianne Bulletin 194

Marianne Bulletin 194 – oktober 2017

Artikelen:

Bij de voorpagina – Roelof van der Kamp

1967 – 2017
50 jaar CFV

Terug naar boven

Deelnemers aan de Jubileumtentoonstelling

De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars viert dit jaar haar 50 jarig bestaansjubileum. Zij doet dit met 14 verschillende inzenders die totaal 102 kaders hebben gevuld voor de tentoonstelling op de Postex.

Een groot aantal is promotie/propaganda en een aantal inzendingen worden gejureerd.

Naam                     Titel inzending                                                                                 Kader

Dijk, van                 Franse architectuur door de tijd                                                      28  –  30

Fortuin, R.               Journée du timbre France                                                              17  – 19

Fortuin, R.               Marianne de Decaris Y 1263                                                           21

Fortuin, R.               Exposition Philatelique France                                                        48  –  50

Fortuin, R.               Croix – Rouge Frankrijk                                                                 66  –  68

Fortuin, R.               Blasons de France                                                                        86  –  87

Fortuin, R.               Luchtpost Frankrijk                                                                       93  –  94

Froon, Edward         Frankrijk maximaal                                                                       75  –  80

Hellebrekers, B.        Postwaardestukken van de Franse Koloniën en  Franse Overzeese kantoren                                                                                                                                               27

Hellebrekers, B.        Het postwaardestuk in de 19e  eeuw                                             41  –  47

Hellebrekers, B.        Varia, diverse kleine onderwerpen                                                 97

Hengel, H. ten          Vooraf gestempelde Franse postzegels; de zo te noemen “Preo’s”     16

Hengel, H. ten          Convoyeur                                                                                  35  –  36

Hengel, H. ten          Unesco werelderfgoederen in Frankrijk op Franse  zegels                 57

Hengel, H. ten          Napoleon III; de tweede republiek                                                69  –  70

Hengel, H. ten          Rondleiding langs de postkantoren van Parijs door Marianne de Decaris                                                                                                                                                     83

Hengel, H. ten          Zegels van het type Sage                                                             90

Hengel, H. ten          Afstempeling Parijse postkantoren tussen 1852 en  1863                 96

Kamp, R.S. van der   N(i)et echt                                                                                 33  –  34

Kamp, R.S. van der  Er klopt iets niet!                                                                         89

Meijers, A.              Promotiekader C.F.V.                                                                    20

Meijers. A.              Links en rechts van de Autoroute du Soleil                                      31  –  32

Morriën, J.J.R.          Parijs vanaf de Seine                                                                   56

Platenkamp, H.G.      Napoleon III                                                                              22 –  24

Rijksen, Jur             Soldatenpost                                                                               4  –   10

Rijksen, Jur             Fr. Gelegenheidszeg.: van Romard (1924) tot Dufy  (2014)              25  – 26

Rijksen, Jur             Kleine cijfers …. Grote cijfers: je vindt ze in Frankrijk                      37

Rijksen, Jur             Welkom in de tijd van … MARIANNE…                                          81  –  82

Rijksen, Jur             Een stukje karton met aan ene zijde een  afbeelding                      98  – 102

Voerman, E.            Serie Artistique                                                                          11  –  15

Voerman, E.            Mouchon                                                                                   38  –  39

Voerman, E.            Luchtpost                                                                                  51  –  55

Voerman, E.            Sites et Monuments 1938                                                           71  –  74

Voerman, E.            Pergamijn enveloppen                                                               84  –  85

Voerman, E.            Coiffes Régionales du XVIII S Siècle                                            88

Voerman, E.            Afzender labels                                                                         91  –  92

Voerman, E.            Recommandation en Chargement tot 1876                                  95

Walschots, J.J.         50 jaar C.F.V.    Promotiekader                                                  40

Walschots. J.J.         Groupe 1892, een mijlpaal in de Filatelie van de Franse Koloniën                                                                                                                                                           58  –  60

Zijl, J.W. van           De Sabine van Gandon                                                             1  –    3

Zwaag, P.               Poste Maritime Française                                                          61  –  65

Terug naar boven

Toelichting op de inzendingen

01 – 03          J.W. van Zijl, De Sabine van Gandon
Het ontstaan en de geschiedenis van de Sabine-zegels in al haar verschijningsvormen en hoe het soms misging bij de productie ervan.

04 –10           J. Rijksen, Soldatenpost
Met la Grande Guerre (1914 – 1918) als decor wordt een inkijk gegeven in de Franse militaire post.

11 – 15          E. Voerman, Serie Artistique
Na 55 jaar weten wij filatelisten niet beter dan dat Frankrijk jaarlijks groot formaat “Schilderijenzegels” uitgeeft. Conclusie experiment vanaf 1961 is geslaagd. Inmiddels is het formaat verdubbeld en worden ze gedrukt op een zeskleuren-pers. Met regelmaat veel moderne schilderijen je kunt dus je eigen virtuele museum samenstellen.

16                    H. ten Hengel, Vooraf gestempelde Franse postzegels – de zo te noemen Preo’s”
Vanaf 1920 kent Frankrijk vooraf gestempelde zegels die gebruikt werden voor het in grote aantallen verzenden van circulaires, prijscouranten of catalogi van grote warenhuizen. Dit kader laat zien welke variatie aan zegels, kleuren en opdrukken er zijn verschenen.

16 – 19          R. Fortuin, Journée du timbre France
In 3 kaders worden verschillende variaties getoond zoals C.P’s en vignetten.

20                   A. Meijers, Promotiekader van de C.F.V.

21                   R. Fortuin, Marianne de Decaris Y 1263
Een bonte verzameling van afwijkingen en kleur en diverse carnets.

22- 24            H.G. Platenkamp,  Napoleon III
De 4 verschillende uitgaven van het regentschap van Napoleon III.

25 – 26          J. Rijksen, Franse gelegenheidszegels; van Romard (1924) tot Dufy (2014)
Een inkijk in 90 jaar gelegenheidszegels – de Commémoratifs – waarmee Frankrijk beroemde personen eert, belangrijke gebeurtenissen markeert en haar rijke erfgoed, kunst en cultuur etaleert.

27                   B. Hellebrekers, Postwaardestukken
Van de Franse Koloniën en de Franse Overzeese kantoren.

28 – 30          Van Dijk, Franse architectuur door de tijd!
Het doel van de verzameling is een indruk te geven van de rijkdom die architecten en opdrachtgevers, door de eeuwen heen, Frankrijk hebben gegeven.In principe is een architect een vormgever en dat is een ruim begrip. We kennen tuinarchitecten, stedenbouwers en ook mogen we de vormgevers van onze samenleving architecten noemen.Beperken we ons tot tuinen, gebouwen en civiele werken dan mogen we ook spreken van een dienend vak. We maken iets wat onze maatschappij vraagt. Eigentijds bouwen brengt verschillende stijlen met zich mee. Je mag ook van de gewenste mode spreken.
De Romeinse en Karolingische stijlperiode het zijn de vroege middeleeuwen.
De Romaanse stijlperiode wordt gekenmerkt door het gebruik van lokale materialen. De stijl in kent in Frankrijk een regionale indeling.
De organisatie is in handen van de kloosters als kenners van het bouwen. We zien dat terug in de abdijen en ook in de kerken langs de routes voor de pelgrims. In de basiskerkvorm zien we de Romeinse basilica vergaderruimte.
Als constructievorm zien we de ronde cirkelboog.
De Gotiek bouwstijl is ontstaan na de kruistochten en de ontwikkeling van de steden.
De wedijver van de steden onderling is dan belangrijk en daarnaast ook de ervaring met het bouwen (empirisch / proefondervindelijk).
We zien de spitsboog als constructievorm en ook de steunberen om de spatkrachten uit het hoge gewelf op te vangen.
Het is nog steeds in een wereld van gestapelde constructies waar we alleen de drukkrachten beheersen.De Renaissance (wedergeboorte) doet zijn intrede nadat de Griekse wijsheden door de contacten met de Moren meer compleet bekend zijn geworden.
Het feodale stelsel is beëindigd en ook de Reformatie heeft zijn invloed waarbij de kerkwaarheden (dogma’s) ter discussie worden gesteld.
Alles wil men opnieuw onderzoeken.
Onder Karel VIII en Louis XII is ook Frankrijk er na Italië ook klaar voor. Speciaal de kleine details tonen de stijl, verder kennen we de bouwdatum.
De Barokstijl is door de Jezuïeten orde geïntroduceerd (contra reformatie) om de mensen met pracht en praal naar de RK kerk te lokken.
Maken we een flinke sprong voorwaarts, slaan de Neo Klassieke periode en de Eclectische stijlperiode (ook wel L’Empire style genoemd) over en dan zien we de Moderne stijlperiode met een wereld waarin we het materiaal staal nieuwe mogelijkheden geeft. De trekkrachten kunnen we nu onder controle brengen. Dat betekent een revolutie in de bouwwereld, tegelijk doet de industriële fabricage zijn intrede.

31 – 32          A. Meijers, Links en rechts van de Autoroute du Soleil
Aan de hand van filatelistisch materiaal neem ik u mee over de Autoroute du Soleil om deze links en rechts te verlaten op zoek naar cultuur, historie en toerisme.

33 – 34          R.S. van der Kamp, N(i)et echt
Postzegels hebben 2 soorten waardes: frankeerwaarde en verzamelwaarde. Twee redenen voor vervalsingen, ten nadeel van de post en ten nadeel van de verzamelaar. Hoe herken je deze vervalsingen?

35 – 36          H. ten Hengel, Convoyeur
Vanaf 1852 reden er postbeambten (de ”Ambulants”) mee op de trein. Zij stempelden de brieven in de wagon af met 2 soorten stempels. Eén daarvan, die werd afgeslagen op de postzegel, is de “Losange petites lettres “ waarin de beginletter van de plaats van vertrek en aankomst was aangegeven eventueel aangevuld met een cijfer (t.b.v. dagtrein/nachttrein). De kaders geven een overzicht van de ambulante stempels gebruikt op secundaire of provinciale lijnen; spoorlijnen die Parijs niet aandeden.

37                   J. Rijksen, Kleine cijfers… Grote cijfers; je vindt ze in Frankrijk
Met 12 bladen wordt de invoering, het gebruik en de afschaffing van de franse vernietigingsstempels “Petits Chiffres “ (PC) en “Gros Chiffres”(GC) getoond.
Met een minimum aan inspanning/tijd is kernachtig te zien en te lezen het hoe en wat van de stempeling/vernieting van postzegels in de periode 1852 – 1874. De presentatie is voornamelijk in het departement La Drôme (26) gesitueerd.
Als één-kader is de collectie getoond op de Postex 2010 waarbij een bekroning Diamant werd toegekend

38– 39           E. Voerman, Mouchon
De beroemde Franse ontwerper en graveur Louis-Eugène Mouchon (1843 – 1914) is de vader van één van de meest bekritiseerde postzegelontwerpen van Frankrijk.
Hoewel hij zijn zegel baseerde op een winnend ontwerp uit 1894 was de kritiek van het publiek bij het verschijnen van de zegels niet van de lucht. Voor een “usage- courant” zegel kent deze emissie de kortste looptijd uit de semi-moderne postale geschiedenis van Frankrijk.

40                   J.J. Walschots, 50 jaar CFV
De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars is in 1967 opgericht. Bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag wordt een aantal archiefstukken getoond die de rijke inhoud van de vereniging aantonen.

41– 47           B. Hellebrekers, Postwaardestukken van de negentiende eeuw
Het ontstaan en de ontwikkeling van het postwaardestuk in Frankrijk in de 19e eeuw.

48 – 50          R. Fortuin, Exposition Philatelique France
Een variëteit aan enveloppen, vignetten betrekking hebbende op de Exposition Philatelique International te Parijs in 1913.

51 – 55          E. Voerman, Luchtpost
De hoge waarde kwamen het meest voor bij (zware) luchtpoststukken. Sedert 1945 bestaan de hoogste waarden uitsluitend uit luchtpostzegels. Het gebruik ervan is niet uitsluitend voorbehouden aan luchtpostverkeer en dus komen we deze zegels ook tegen op stukken waar een hoog tarief voor betaald moest worden.

56                   J.J.R. Morriën, Parijs vanaf de Seine
Ik neem u mee op een filatelistisch boottocht over de Seine. We varen van Bercy in het Oosten tot en met Parc André Citroën in het westen. Ik laat de belangrijkste plaatsen en monumenten zien waar we langs varen.

57                  H. ten Hengel, Unesco-erfgoederen in Frankrijk op Franse postzegels
De lijst met wereld-erfgoederen wordt door de Unesco samengesteld en jaarlijks uitgebreid. Dit kader laat chronologisch zien welke Franse erfgoederen er op Franse postzegels te zien zijn.

58 – 60          J.J. Walschots, Groupe 1892, een mijlpaal in de filatelie van de Franse Koloniën
De emissie “Groupe” bepaalde vanaf 1892 tot in het begin van de 20ste eeuw in belangrijke mate het beeld van de filatelie in de Franse Koloniën. Dit geldt zowel de postzegels als de postwaardestukken. De ontwikkeling van de uitgaven geeft bovendien een beeld van de Franse Koloniale geschiedenis.

61 – 65          P. Zwaag, Poste Maritime Francaise
Met de term Poste Maritime wordt zowel het overzeese postvervoer per schip als de postale afhandeling aan boord en in de haven aangeduid. In de handboeken van Raymond Saller zijn de stempels van de Poste Maritime Française uitputtend beschreven.

66 – 68          R. Fortuin, Croix – Rouge Frankrijk
Zegels, brieven , carnets, cinderella’s en maximumkaarten.

69 – 70          H. ten Hengel, Napoleon III; de tweede republiek.
Na zijn staatsgreep in december 1851 proclameerde Napoleon III de tweede republiek waardoor de zegels van Céres in 1852 uit de roulatie gingen en vervangen werden door zegels naar een ontwerp van Jean-Jaques Barre: de ongetande en later getande zegels van Napoleon III. Eerst met het inschrift “Repub. Franc” later met het inschrift “Empire Franc”. Dit kader geeft een overzicht van de variaties in kleur van de diverse waarden en de verschillende stempels die er op afgeslagen zijn.

71 – 74          E. Voerman, Sites et Monuments 1938
De serie “Touristique d’usage courant1938”wordt ook wel de serie “Sites et monuments” genoemd. Een misschien is dat wel een betere benaming want de hoge nominale waarde van deze zegels stond een hoog frequent gebruik in de weg. Hier in 5 kaders geïllustreerd.

75 – 80          E. Froon, Frankrijk maximaal
Frankrijk is voor Nederlanders het meest bezochte vakantieland door klimaat en cultuur. De collectie toont de belangrijkste steden, streken en monumenten. De cultuur wordt extra belicht met beeldhouwkunst en schilderkunst.

81 – 82          J. Rijksen, Welkom in de tijd van …. MARIANNE.
Sinds 1944 wordt het overgrote deel van de Franse post gefrankeerd met Mariannezegels. In een collage passeren deze zogenaamde “Timbres usage courant” inclusief gebruik.

83                  H. ten Hengel, Rondleiding langs de postkantoren van Parijs door Marianne de Decaris
In 1876 is ingevoerd dat de Parijse postkantoren stempels gingen gebruiken met daarin de naam van het postkantoor – die was afgeleid van de straatnaam – en een volgnummer dat aan het kantoor was toegekend. Het kader laat een rondreis zien langs de Parijse kantoren. Aan de hand van briefstukjes met daarop de zegel van Marianne (naar ontwerp van Decaris) gaan we op nummervolgorde langs die postkantoren. In het stempel herkennen we dan de straatnaam waar we zijn.

84 – 85          E. Voerman, Pergamijn enveloppen
In Frankrijk worden deze fraai geïllustreerde enveloppen, meestal gebruikt voor het verzenden van facturen, aangeduid als “enveloppes mica”. Het gaat om commerciële enveloppen van een kwetsbaar, enigszins doorschijnend papier met meestal een “Art nouveau” type bedrukking. Deze enveloppen komen globaal voor in de periode 1907– 1914. Het aantal drukkerijen dat deze enveloppen vervaardigde was zeer beperkt. Vermoedelijk ging het destijds om een modeverschijnsel met een hoge commerciële attentiewaarde.

86 – 87          R. Fortuin, Blasons de France
Diverse Blasons uit de periode 1941 – 1942 en 1946 met veel maximumkaarten en een aantal bijzonderheden.

88                   E. Voerman, Coiffes Régionales du XVIII s siècle
Voor het goede doel werden in de periode 1940 – 1945 regelmatig postzegels uitgegeven met een hoge tot zeer hoge toeslag. De zegels vonden merendeels hun weg naar verzamelaars. Het feitelijk gebruik is beperkt gebleven. Oorlogszegels met een stempel uit de emissie periode zijn op zichzelf al lastig te vinden. De zegels op stuk volgens het juiste tarief gebruikt zijn schaars tot extreem zeldzaam. De serie “Coiffes Régionales” wordt u hier compleet als enkelfrankering getoond. De 2F40 op een briefkaart buitenland naar Nijmegen behoort tot de grote zeldzaamheden van de Franse filatelie tijdens de periode van de Tweede Wereldoorlog.

89                   R.S. van der Kamp, Er klopt iets niet!
Een boerin die tegen de wind inzaait; een gezicht op St. Tropez in spiegelbeeld. Twee voorbeelden van afbeeldingen op Franse postzegels waarvan je zegt : hier klopt iets niet. Als je goed gaat kijken is er nog veel meer dat niet klopt op Franse postzegels

90                   H. ten Hengel, Zegels van het type “Sage”
In 1875 was er behoefte aan een nieuw zegel ontwerp; de uitgeschreven wedstrijd werd gewonnen door de ontwerper Jules – Auguste Sage met zijn afbeelding “De handel en de vrede verenigd terwijl zij over de wereld regeren”. De gravure is van Louis Eugene Mouchon. Het kader geeft een extract weer van de kleuren en de type- indeling zoals die beschreven wordt in het boek “Histoire des timbres postes au Type Sage 1875 –1876”van de hand van J. Joany, J. Storch, J.F. Brun en R. Francon uitgegeven in 1980 door Yvert et Tellier, op basis van de datumstempeling.

91 – 92          E. Voerman, Afzender labels
Afzender labels behoren tot de periferie van de filatelie. Deze labels komen voor in allerlei vormen en kleuren. Ze verhogen niet alleen de esthetische waarde van een poststuk , maar illustreren ook fraai het tijdperk waarin ze werden gebruikt. Vanaf 1860 komen we deze labels in toenemende mate tegen. Het hoogtepunt van gebruik ligt voor 1914. De afname ervan houdt verband met de opkomst van het bedrijfsdrukwerk waarbij de losse labels werden vervangen door gedrukte tekst.
Versierd met deze labels hebben poststukken voor de ontvanger een hoge attentiewaarde. Voor verzamelaars is het rangschikken ervan een uitdaging.

93 – 94          R. Fortuin, Luchtpost Frankrijk
Getoond worden speciale vignetten uit de periode 1912 – 1920 en bijzondere stukken vanaf 1946.

95                   E, Voerman, Recommandation en chargement tot 1876
De beide begrippen lopen binnen het Franse poststelsel enigszins door elkaar heen. Onder het “Ancien Régime “ werden ze beide gebruikt om poststukken in de postregisters in te schrijven bij ter post bezorging. In 1829 werd het aantekenen als eigen dienst in het leven geroepen om de post beter te kunnen volgen. Er was toen nog geen sprake van een vergoeding bij beschadiging of verloren gaan van een poststuk. Dat kwam pas in 1873. Bij “Chargement” was al vanaf 1859 sprake van een forfaitaire verzekering van de inhoud van de zending. Van 1854 tot 1873 werd het aantekenen als postale categorie opgeheven en ondergebracht bij het “Chargement”, maar in 1873 werd aantekenen weer als aparte dienst hersteld en ontwikkelden beide diensten zich zoals we die nu nog kennen, waarbij “Chargé “ brieven overeenkomen met brieven met aangegeven waarde. Getoond worden een aantal stukken uit de klassieke periode.

96                    H. ten Hengel, De afstempeling door Parijse postkantoren tussen 1852 en 1863
Begin januari 1852 kregen alle Parijse postkantoren een eigen stempel: het volle sterstempel voor het hoofdpostkantoor, en een letterstempel, eventueel met een cijfer toegevoegd, voor alle overige postkantoren. Het kader geeft een beknopt overzicht van de variatie aan zegels met zo een stempel

97                   B. Hellebrekers, Varia
Een aantal kleine en zeer kleine Franse onderwerpen.

98 – 102        J. Rijksen, Een stukje karton met aan ene zijde een afbeelding
Kijken naar en lezen over het ontstaan, gebruik, frankering, afstempeling en tariefverloop van de Franse Prentbriefkaart (Carte Postale Illustrée).

Terug naar boven

Bij de achterpagina – Roelof van der Kamp

Het logo van ons 10e lustrum als enkelfrankering op een brief naar Zwitserland

Terug naar boven