Leden services

Als service voor de leden bestaat de mogelijkheid via de CFV abonnementen af te sluiten voor een aantal franse filatelistische tijdschriften tegen gereduceerde prijzen:

  • Echo de la Timbrologie,                       één jaar   €   45,00
  • Timbres Magazine,                             één jaar   €   68,00
  • Timbres Magazine,                             twee jaar € 125,00
  • Feuilles Macrophiles,                          één jaar   €   40,00
  • Relais (Société du Musee de la Poste), één jaar   €   40,00

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.

Als extra service beschikt de CFV over een commissie nalatenschappen die diensten aanbiedt voor belangeloos adviseren hoe om te gaan met het afhandelen van nalatenschappen.

De Commissie nalatenschappen is door de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars ingesteld als adviesorgaan bij de begeleiding van de verkoop van tot het verzamelgebied van de vereniging behorende verzamelingen van overleden leden en bestaat uit twee bestuursleden, waaraan toegevoegd is minimaal één lid van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.

Voor verdere informatie en reglement kunt u contact opnemen met de secretaris van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.