Leden services

De service voor de leden om via de CFV abonnementen af te sluiten voor een aantal Franse filatelistische tijdschriften is komen te vervallen. Leden wordt aangeraden zelf voor abonnementen  of verlenging zorg te dragen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.

Als extra service beschikt de CFV over een commissie nalatenschappen die diensten aanbiedt voor belangeloos adviseren hoe om te gaan met het afhandelen van nalatenschappen.

De Commissie nalatenschappen is door de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars ingesteld als adviesorgaan bij de begeleiding van de verkoop van tot het verzamelgebied van de vereniging behorende verzamelingen van overleden leden en bestaat uit twee bestuursleden, waaraan toegevoegd is minimaal één lid van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.

Voor verdere informatie en reglement kunt u contact opnemen met de secretaris van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.