Van de rondzendcommissaris

Oproep aan de leden voor inzenden van rondzendmateriaal

Een van de pijlers van onze vereniging naast de bijeenkomsten, ons blad Marianne Bulletin en de veiling, is het rondzendverkeer.

Zoals tijdens de bijeenkomst van mei al is medegedeeld, is er een chronisch tekort ontstaan aan rondzendboekjes om het rondzendverkeer rendabel te kunnen voortzetten. Tot op heden zijn er dit jaar slechts een twintigtal rondzendboekjes aangeleverd, te weinig om zelfs één rondzending samen te kunnen stellen.
Ik doe daarom een oproep aan de leden eens goed te kijken naar de doublures in uw verzameling om rondzendboekjes samen te stellen.
Indien u opziet tegen het samenstellen van rondzendboekjes, laat dit dan weten, hulp kan worden geboden! Blanco rondzendboekjes zijn beschikbaar waarbij zegels niet hoeven te worden ingeplakt, maar kunnen worden ingestoken als in een stockboek.

Een aantal leden is specifiek lid van onze vereniging als deelnemer aan het rondzendverkeer. Het zou jammer zijn als we het rondzendverkeer moeten stoppen door gebrek aan materiaal.

Piet Matthee

Plaats een reactie