Van de penningmeester

Hierbij het verzoek om alvast de contributie 2020 te betalen; de contributie bedraagt met ingang van 2020 Euro 25,00.

U kunt dit bedrag overboeken op rekening NL48 INGB 0001 8820 23 t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.
Voor onze niet in Nederland wonende leden: BIC:INGBNL2A, verder het bovenstaande rekeningnummer.

Zonder uw bijdrage kan de vereniging niet bestaan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan een snelle betaling.

Penningmeester CFV,
C.K. Piening

 

Plaats een reactie