Van de penningmeester

Op de komende jaarvergadering zullen ook de cijfers 2016 aan de orde komen. Voor hen die van te voren over de cijfers willen beschikken, graag een mailtje naar corpiening@online.nl met het verzoek om toezending.

Uw vereniging kan niet zonder uw contributie. Ondanks mijn oproep in het MB van november 2015 heeft op dit moment nog niet de helft van u de contributie betaald. Graag uw aandacht hiervoor.

Betaling kan op rekening NL48INGB0001882023 t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verzamelaars. Ik verwacht uw bijdrage per omgaande op de rekening te zien.

Reageren is niet meer mogelijk.