Mededeling van de nalatenschapscommissie

Beste CFV vrienden,

Met dit bericht wil ik U erop attent te maken dat er bij de CFV een nalatenschapscommissie is die ervoor kan zorgen dat Uw collectie op een zo gunstig mogelijke wijze afgehandeld wordt. Bekend mag worden gesteld dat het veilen via de CFV vaak goede opbrengsten genereert, terwijl U maar 5% courtage aan de vereniging hoeft af te gedragen. Er zijn geen verdere kosten. U kunt die wens kenbaar maken door de gele kaart ondertekend in één van Uw albums te leggen. Hierop staan de contactadressen voor Uw naasten vermeld om een en ander volgens Uw wens te regelen. Betreffende kaart is bij de secretaris van onze vereniging verkrijgbaar. Als er vragen zijn, hoor ik dat gaarne van U op de jubileum bijeenkomst in oktober of via de mail.

Met filatelistische groet,

namens de commissie,
Willem van den Elst

Reageren is niet meer mogelijk.