Oproep aan fotografen

In het volgende nummer van het Marianne Bulletin willen we graag terug kijken op de viering van ons lustrum. Die terugblik willen we graag illustreren met foto’s. Daarom een oproep aan diegenen die de lustrumbijeenkomst gaan bijwonen: maak foto’s en stuur ze vóór 15 november aan de eindredacteur. Bij voorbaat  bedankt!

Eindredacteur,
Roelof van der Kamp

Reageren is niet meer mogelijk.