Filatelistische bladen

De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars sluit voor haar leden rechtstreekse abonnementen op filatelistische tijdschriften af tegen gereduceerde prijzen.

Titel Prijs per jaarin euro
  Normaal Gereduceerd
Echo de la timbrologie 50,00 39,50
Timbres Magazine één jaar 64,00 59,00
Timbres Magazine twee jaar 123,00 112,00
Feuilles Marcophiles 22,50 22,50 

Leden van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars, die één of meer van bovengenoemde abonnementen afsluiten, kunnen het verschuldigde bedrag (in euro’s) storten op het banknummer van de abonnementenadministratie (zie pagina “Bestuur en contact“) onder vermelding van de titel(s) van het (de) gewenste tijdschrift(en) en de datum van ingang van het (de) abonnement(en). Alle informatie over tijdschriften, boeken en catalogi kan worden ingewonnen bij ons erelid:

 Simon Behmo, 33 Chemin des Crêtes, 19100 Brive (Frankrijk)

 tel. 33 555 17 95 78, e-mail: simonbehmo@gmail.com.