Bondsbibliotheek

Bent u op zoek naar achtergrondinformatie over een postzegel, een stempel, een briefkaart, een bepaalde route in de postgeschiedenis of naar iets anders wat de filatelie zo mooi maakt? Wilt u een artikel schrijven en heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Overweegt u wellicht een nieuwe collectie op te zetten, maar overziet u het verzamelgebied nog niet helemaal?

Er zijn vele redenen om een bezoek aan de Bondsbibliotheek te brengen. De Bondsbibliotheek beschikt over een unieke verzameling filatelistische literatuur bijeengebracht door aankopen van de KNBF en door giften van gerenommeerde en enthousiaste filatelisten. Er zijn in totaal meer dan 10.000 boeken, catalogi, tijdschriften (zie onderdeel Tijdschriften) en andere publicaties over alle mogelijke landen en thema’s. Er komen nog dagelijks nieuwe publicaties bij (zie onderdeel Aanwinsten). U kunt er terecht met al uw vragen op het gebied van filatelistische literatuur en u heeft de gelegenheid aan de leestafel boeken en tijdschriften in te zien. Dit biedt tevens een mooie kans om contact te leggen met medeverzamelaars.

Via de link Bondsbibliotheek krijgt u verbinding met de site van de Bondsbibliotheek. U kunt zich daar via de online catalogus uitgebreid oriënteren op de aanwezige Franse filatelistische literatuur. U kunt er in twee afzonderlijke deelcatalogi zoeken naar boeken en artikelen die uw interesse hebben.

Alle boeken zijn in te kijken in de Bondsbibliotheek.

Bondsbibliotheek KNBF
Hoofdstraat 1
3741 AC BAARN

Voor meer informatie of hebt u interesse neem contact op met de bibliothecaris Henk Weevers, bereikbaar via 023-5353624 of via email: bibliotheek@knbf.nl.

De Bondsbibliotheek is geopend op ELKE woensdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Ook in 2015 is de bondsbiblotheek weer een aantal zaterdagen geopend tussen 10.00 en 12.00 uur en wel op 7 maart, 2 mei, 3 oktober en 5 december.

Als lid van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars kunt u de betreffende boeken ook lenen voor een bepaalde tijd. Dit laatste kan alleen wanneer u zich hebt laten inschrijven als lid van de Bondsbibliotheek. De geboden faciliteiten zijn gratis.