Schrijvers: admin

Van de redacteur

Nu ik op de jaarvergadering van februari jl. Roelof van der Kamp ben opgevolgd als redacteur van het MB is het zaak dat het hoge niveau van ons blad blijft gewaarborgd. Geen geringe verantwoordelijkheid, want het MB is het centrale bindmiddel van de vereniging. Het blad bereikt alle leden of zij nu naar de bijeen- komsten komen of alleen deelnemer zijn aan de veilingen en aan het rondzendverkeer. Ik kan ons blad natuurlijk niet alleen in de lucht houden. Dat zou bovendien zeer onwenselijk zijn. Variatie in onderwerpen, stijl en benadering zijn essentieel om het blad voor alle leden aantrekkelijk te houden.

Voorzitter Edwin Voerman bedankt Roelof van der Kamp
voor zijn jarenlange inspanningen ten behoeve van het Marianne Bulletin.

Niet iedereen neemt de pen even makkelijk ter hand. Begrijpelijk maar jammer, want wij zijn nu allen op een leeftijd gekomen waarop wij veel weten en dus veel te vertellen hebben over de onderwerpen die ons al jarenlang boeien. Wie wel wil schrijven, maar dat niet makkelijk doet of hulp nodig heeft bij stijl en/ of spelling kan op mijn steun rekenen, ook bij de beantwoording van vragen. Indien dat de drempel precies voldoende verlaagt om de pen eens op te pakken, dan ben ik geslaagd. Elk onderwerp waar u iets over zou willen zeg- gen is goed zolang het maar Frankrijk en haar koloniën betreft.
Wie wel wat makkelijker schrijft, hoeft wat mij betreft slechts eens in de twee jaar een stuk(je) af te leveren. Dat is meer dan voldoende om het MB te vullen. Moet te doen zijn!

Als spreker hebben we dit keer Hans Paul Soetens, een zeer ervaren verzamelaar en specialist op het gebied van de Levant. Hij zal op de komende bijeenkomst een voordracht houden over de filatelie van dit boeiende gebied dat voor het merendeel van onze leden ‘terra incognita’ is. Hij zal ons tevens op de drie tentoonstellingskaders een selectie van zijn collectie laten zien. Dat belooft een mooie inkijk in dit boeiende gebied.

Ik wijs u nog even op het genereuze aanbod van Jos van Zijl die aan de liefhebber de MB’s 2 t/m 155 cadeau wil doen. Ideaal voor één van de leden die nog niet zo heel lang lid is en zich zou willen verdiepen in alles wat er al eerder over Frankrijk in het MB is verschenen. À ne pas manquer! Zie pagina 18.

Redacteur CFV,
Edwin Voerman

Van de penningmeester

Hierbij het verzoek om alvast de contributie 2019 te betalen; de contributie is nog steeds Euro 19,00.

U kunt dit bedrag overboeken op rekening NL48ING­ B0001882023 t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verzamelaars. Voor onze niet in Nederland wonende leden: BIC: ING­ BNL2A, verder het bovenstaande rekeningnummer.

Zonder uw bijdrage kan de vereniging niet bestaan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan een snelle betaling.

Penningmeester CFV,
Cor Piening

Van de Veilingmeester

Beste CFV vrienden,

In de bijgaande Marianne vinden jullie een zeer bijzondere veiling. Het betreft de verkoop van het eerste deel van een van onze ereleden. Die had maar één criterium toen hij zijn verzameling lang geleden begon en dat was kwaliteit. De foto’s laten dat zien, en er is nu dus een kans op een aanvulling op uw eerste jaren van de Franse post met heerlijk materiaal.
Verder een 15-tal albums met zeer uitgebreide collecties van alle varianten van de Marianne, deze komen van een oud lid uit de jaren 70-90. Deze laatste kavels kunnen ook in één koop bemachtigd worden. Mijn gedachte is om eerst alle kavels(141-155) afzonderlijk te veilen, en daarna de mogelijkheid te bieden om het geheel te kopen middels een overall bod op de gezamenlijke kavels 141-155.

Ik besef mij dat het enige tijd vergt om het geheel door te nemen voor een goed oordeel; daarom geef ik de echt geïnteresseerde voor het geheel de mogelijkheid, om de collecties op afspraak bij mij thuis te bekijken. Reken op en heel mooie veiling.

Uw veilingmeester,
Willem van den Elst

Documents Officiel

Documents Officiels

Coen Klaarwater, lid van onze vereniging, stelde de volgende vraag:

Onderdeel van mijn verzameling Franse postzegels zijn de documents officiels. Daarvan heb ik diverse exemplaren dubbel. Wanneer er binnen onze vereniging leden zijn die deze ook verzamelen is er wellicht de mogelijkheid om te ruilen. Er zijn exemplaren van de jaargangen 1989-1995, 1983- 19887, 1972-1981 en 1967.

Tevens heb ik van de uitgave FOS de nrs. 251-461 dubbel.

Is het mogelijk dit onder de aandacht van de leden te brengen?

Geïnteresseerden kunnen zich melden op het e mail adres: coen.klaarwater@planet.nl

 

Pen zoek?

In het vorige nummer schreef Eric Blauwkoop een artikel over de start van zijn verzameling.

Hij kondigde aan dat hij de pen voor een volgend artikel in deze reeks zou doorgeven. Kennelijk is die pen zoek geraakt.

Wie zoekt deze pen op en neemt hem ter hand?

Vermist!

Na afloop van de veiling tijdens de laatste bijeenkomst van 24 februari jl. zijn enkele veilingkavels zoek geraakt. Het betreft de volgende kavels:

  • nummer 205 (Sabine-boek),
  • nummer 208 (Liberté-boek),
  • nummer 209 (Catalogus Maury 2015)
  • nummer 210 (Catalogus Spink-Maury 2016).

Mogelijk heeft één van de leden zich over deze kavels ontfermd. Gaarne even contact opnemen met de voorzitter (06-51 69 27 48).

Oproep aan fotografen

In het volgende nummer van het Marianne Bulletin willen we graag terug kijken op de viering van ons lustrum. Die terugblik willen we graag illustreren met foto’s. Daarom een oproep aan diegenen die de lustrumbijeenkomst gaan bijwonen: maak foto’s en stuur ze vóór 15 november aan de eindredacteur. Bij voorbaat  bedankt!

Eindredacteur,
Roelof van der Kamp

Gezocht: STANDBEMENSING!!!

Tijdens de Postex vieren we niet alleen het 50-jarig bestaan van onze vereniging, maar  proberen we ook nieuwe leden voor de komende jaren te werven.

Net als in andere jaren zal er drie dagen lang een stand van de Contactgroep aanwezig zijn, maar die moet ook worden bemand. Hierbij een oproep aan de leden om ook bij een deel van die bemensing te helpen.

Kunt u op vrijdag 20, zaterdag 21 of zondag 22 oktober de stand gedurende enige tijd bemensen, laat mij dat dan even weten. Hoe meer leden meedoen, hoe gezelliger het wordt, en hoe korter de perioden dat u er hoeft te zitten. We zitten trouwens vlak bij de tentoonstelling  dus u heeft ook gelegenheid om de rest van de dag op uw gemak de expositie van de  vereniging te bekijken!

Jan Walschots, 0180-316452,  secretaris@cfv-marianne.nl

Van de voorzitter….

Inmiddels ligt de viering van ons 50-jarig bestaan alweer achter ons. Zonder overdrijving kunnen we stellen dat de CFV tijdens de Postex goede sier heeft gemaakt met zijn fraaie jubileumboek en een gevarieerde en interessante tentoonstelling. Van diverse kanten zijn complimenten ontvangen zowel voor het boek als voor het tentoongestelde materiaal. Sinds het oprichtingsjaar 1967 hebben niet eerder zoveel leden het presentieboek getekend dan op zaterdag 21 oktober jl. En nu maar volhouden voor wat betreft onze bijeenkomsten in De Bilt! Het was verheugend te zien dat drie van de vier ereleden op zaterdag aanwezig konden zijn. Met een mooie toespraak van de KNBF door John Dehé, een presentatie over de Champagnezegel, ons jubileumlogo, een intermezzo van Roelof van der Kamp en Jan Walschots, een afsluitend glaasje crémant voor de lunch en ’s middags een mooie jubileumveiling onder leiding van Willem van den Elst hadden alle aanwezigen het zeer naar hun zin.

Ik sluit mij aan bij de oproep van Roelof om de jubileumtentoonstelling op de één of andere manier te verankeren en niet in de vergetelheid te laten wegglijden. Opnemen op de website is een optie, maar dit brengt veel scanwerk met zich mee en niet iedereen zal daartoe de vaardigheid bezitten of de technische mogelijkheden in huis hebben. Eens iets vertellen over het tentoongestelde aan de hand van de tentoonstellingsbladen uitgestald op de kaders die we in De Bilt tot onze beschikking hebben, ligt in eerste instantie meer voor de hand. De exposanten beheren hun onderwerp, de bladen kunnen zo weer uit de albums tevoorschijn worden gehaald en de bezoekers van de bijeenkomsten kunnen nog een aantal jaren nagenieten van het gebodene en vragen stellen wat bij het bekijken van de expositie niet altijd tot de mogelijkheden behoorde.

Dit brengt mij op de komende bijeenkomst, de laatste alweer van dit jaar, op zondag 10 december a.s. De zondag bijeenkomst lijkt te voorzien in een behoefte. We zien daar gezichten van leden die op zaterdag structureel zijn verhinderd en nu eens aanwezig kunnen zijn. Het belooft een mooie laatste bijeenkomst van het jaar te worden met een interessante spreker. Frans op den Kamp, voorzitter van Brittannia, onze collega gespecialiseerde vereniging, zal een lezing houden over Sabine de Gandon. Hij heeft met zijn Sabine collectie geëxposeerd op de Postex van vorig jaar en maakte daarmee indruk. U ziet: Hij beperkt zich niet tot het Verenigd Koninkrijk en gebieden, maar houdt zich ook bezig met Frankrijk. Wij kunnen niet alleen een goede presentatie verwachten over een boeiende moderne emissie, maar er zullen ook drie kaders met Sabines te bewonderen zijn. Er zullen ook enkele albums met Sabines ter inzage liggen. Totaal meer dan 130 bladen!. Het is altijd leerzaam en boeiend om te zen hoe een ander met zijn materiaal omgaat. Naast dit hoogtepunt is er uiteraard volop gelegenheid om met elkaar nog eens lekker na te genieten­ en van de afgelopen Postex, ontspannen te postzegelen en uw kansen te wagen op de eindejaarsveiling. Graag tot ziens in december in De Bilt!

Voorzitter CFV,
Edwin Voerman.

PLAATJES GEZOCHT!

Uw eindredacteur is doorlopend op zoek naar plaatjes voor de omslagpagina’s van het Marianne Bulletin.

Als U, lezer, ook een goede verstaander bent, heeft U aan deze mededeling genoeg!

Alvast hartelijk dank!

Eindredacteur MB,
Roelof van der Kamp