Schrijvers: admin

In memoriam Leo Bakker

Op 18 september jl. is ons erelid Leo Bakker op 90-jarige leeftijd overleden. In 1972 werd hij lid van de Contactgroep. Leo was een bevlogen filatelist in hart en nieren.

Leo was leraar Frans en had grote belangstelling voor de Franse filatelie voornamelijk met het verzamelen van de ‘Emission de Bordeaux’ en de ‘Sabine’. Hij breidde zijn verzameling uit door aankopen op veilingen in Nederland en Parijs; ook kwam hij regelmatig als vaste klant bij Roumet.
Vanuit zijn vakantiehuis(je) in Luxemburg ging hij regelmatig naar het postkantoor in Longwy in Frankrijk dat een filatelistisch loket had. De postbeambte bewaarde voor hem bepaalde uitgaven (o.a. coins datés) die hij dan ging halen. Ook kende Leo overal in Frankrijk verzamelaars en wanneer de familie met vakantie ging, werd er altijd wel ergens gestopt voor een bezoek aan een medeverzamelaar.

Foto bij zijn overlijdensbericht als postzegel van 90 (jaar) en afstempeling (datum overlijden).

Met Leo gingen in 1989 een tiental leden met partners mee naar de door hem georganiseerde reis naar de internationale tentoonstelling Philexfrance in Parijs. In 1999 werd de reis door een ander lid van de contactgroep georganiseerd, maar Leo ging natuurlijk mee want filatelie was een groot deel van zijn leven, waar hij enorm van genoot.
In latere jaren gaan in november leden op eigen gelegenheid naar Parijs voor de beurs ‘Salon Philatéque d’Automne’. Leo sliep dan altijd in een hotel vlakbij Gare du Nord. In een jaar ontmoeten wij elkaar (met reisgenoten) bij toeval in een van de honderden restaurants in Parijs, te weten La Brasserie Julien met een prachtige Art Nouveau inrichting dat in honderd jaar niet gewijzigd is. Wij sloten ons bij elkaar aan en hebben met zijn 9-en een bijzonder gezellige avond gehad met goed eten, een prima glas wijn en vooral praten over Franse filatelie.

Leo is 47 jaar lid geweest van onze Contactgroep Frankrijk Verzamelaars, waarvan 27 jaar in het bestuur; eerst als secretaris later veilingmeester. Daarnaast schreef hij regelmatig artikelen voor het Marianne Bulletin. Leo is van grote betekenis geweest voor onze Contactgroep.

Arnold Hanou

Bijeenkomsten in 2020

Bijeenkomsten in 2020 zullen worden gehouden op:

  • zaterdag 22 februari,
  • zaterdag 16 mei,
  • zaterdag 3 oktober
  • zondag 29 november

Locatie: Cultureel & Vergadercentrum ‘H.P. Witte’, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.

Secretaris CFV,
Jan Walschots

Van de penningmeester

Hierbij het verzoek om alvast de contributie 2020 te betalen; de contributie bedraagt met ingang van 2020 Euro 25,00.

U kunt dit bedrag overboeken op rekening NL48 INGB 0001 8820 23 t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.
Voor onze niet in Nederland wonende leden: BIC:INGBNL2A, verder het bovenstaande rekeningnummer.

Zonder uw bijdrage kan de vereniging niet bestaan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan een snelle betaling.

Penningmeester CFV,
C.K. Piening

 

Van de redacteur

Na de posthistorische lezing van Hans Paul Soetens over de Levant tijdens de mei-bijeenkomst van dit jaar was het de afgelopen bijeenkomst de beurt aan Rein Bakhuizen van den Brink met een betoog over druktechniek waarin de wapentjeszegel van 20 centimes van de plaats Saint-Lô (Yv. 1510) een belangrijke rol speelde. Rein legde op boeiende en deskundige wijze uit welke technieken voor het drukken van postzegels worden toegepast. Dat de toehoorders nog altijd een grote belangstelling hebben voor de postzegel zelf en niet alleen in de wereld rondom de postzegel zijn geïnteresseerd, bleek wel uit het grote aantal vragen dat uit het gehoor opsteeg. Uw redacteur mag de laatste lezing van het jaar voor zijn rekening nemen en die zal gaan over de diepdrukzegels van de ‘beroemde personen’-emissies (‘hommes célèbres’). Ik hoop u wat meer te kunnen vertellen over de achtergrond van deze uitgiften en een vergelijking te kunnen trekken met de Nederlandse Zomerzegels. Uiteraard zullen op de drie kaders vele rariteiten en zeldzaamheden op dit gebied te zien zijn, want deze emissies hebben al jaren mijn bijzondere aandacht!

Redacteur CFV,
Edwin Voerman

Van de veilingmeester

Beste CFV vrienden,

Om niet meer dan 4 pagina’s van ons Marianne bulletin te vullen met de kavellijst heb ik tot dusver vrijwel geen foto’s van de kavels geplaatst. De jubileaveilingen vormden hierop een uitzondering. Nu wordt er in het kader van verdergaande digitalisering vaker om een foto gevraagd. Reden voor mij om aan te geven dat dit m.i.v. deze Marianne tot de mogelijkheden gaat behoren. Kan via de mail of telefonisch, ik heb wel Uw mobiele nummer nodig om snel een App te kunnen sturen. Dat is minder tijdverslindend dan een scan maken en per mail te verzenden. Wacht met de aanvragen niet tot de laatste dag, ik ben ook wel eens uithuizig.

Ben benieuwd naar Uw reacties.

Veilingmeester CFV,
Willem van den Elst

Van de rondzendcommissaris

Oproep aan de leden voor inzenden van rondzendmateriaal

Een van de pijlers van onze vereniging naast de bijeenkomsten, ons blad Marianne Bulletin en de veiling, is het rondzendverkeer.

Zoals tijdens de bijeenkomst van mei al is medegedeeld, is er een chronisch tekort ontstaan aan rondzendboekjes om het rondzendverkeer rendabel te kunnen voortzetten. Tot op heden zijn er dit jaar slechts een twintigtal rondzendboekjes aangeleverd, te weinig om zelfs één rondzending samen te kunnen stellen.
Ik doe daarom een oproep aan de leden eens goed te kijken naar de doublures in uw verzameling om rondzendboekjes samen te stellen.
Indien u opziet tegen het samenstellen van rondzendboekjes, laat dit dan weten, hulp kan worden geboden! Blanco rondzendboekjes zijn beschikbaar waarbij zegels niet hoeven te worden ingeplakt, maar kunnen worden ingestoken als in een stockboek.

Een aantal leden is specifiek lid van onze vereniging als deelnemer aan het rondzendverkeer. Het zou jammer zijn als we het rondzendverkeer moeten stoppen door gebrek aan materiaal.

Piet Matthee

Van de penningmeester

Hierbij het verzoek om alvast de contributie 2019 te betalen; de contributie is nog steeds Euro 19,00.

U kunt dit bedrag overboeken op rekening NL48ING­ B0001882023 t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verzamelaars. Voor onze niet in Nederland wonende leden: BIC: ING­ BNL2A, verder het bovenstaande rekeningnummer.

Zonder uw bijdrage kan de vereniging niet bestaan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan een snelle betaling.

Penningmeester CFV,
Cor Piening

Van de Veilingmeester

Beste CFV vrienden,

In de bijgaande Marianne vinden jullie een zeer bijzondere veiling. Het betreft de verkoop van het eerste deel van een van onze ereleden. Die had maar één criterium toen hij zijn verzameling lang geleden begon en dat was kwaliteit. De foto’s laten dat zien, en er is nu dus een kans op een aanvulling op uw eerste jaren van de Franse post met heerlijk materiaal.
Verder een 15-tal albums met zeer uitgebreide collecties van alle varianten van de Marianne, deze komen van een oud lid uit de jaren 70-90. Deze laatste kavels kunnen ook in één koop bemachtigd worden. Mijn gedachte is om eerst alle kavels(141-155) afzonderlijk te veilen, en daarna de mogelijkheid te bieden om het geheel te kopen middels een overall bod op de gezamenlijke kavels 141-155.

Ik besef mij dat het enige tijd vergt om het geheel door te nemen voor een goed oordeel; daarom geef ik de echt geïnteresseerde voor het geheel de mogelijkheid, om de collecties op afspraak bij mij thuis te bekijken. Reken op en heel mooie veiling.

Uw veilingmeester,
Willem van den Elst

Documents Officiel

Documents Officiels

Coen Klaarwater, lid van onze vereniging, stelde de volgende vraag:

Onderdeel van mijn verzameling Franse postzegels zijn de documents officiels. Daarvan heb ik diverse exemplaren dubbel. Wanneer er binnen onze vereniging leden zijn die deze ook verzamelen is er wellicht de mogelijkheid om te ruilen. Er zijn exemplaren van de jaargangen 1989-1995, 1983- 19887, 1972-1981 en 1967.

Tevens heb ik van de uitgave FOS de nrs. 251-461 dubbel.

Is het mogelijk dit onder de aandacht van de leden te brengen?

Geïnteresseerden kunnen zich melden op het e mail adres: coen.klaarwater@planet.nl

 

Pen zoek?

In het vorige nummer schreef Eric Blauwkoop een artikel over de start van zijn verzameling.

Hij kondigde aan dat hij de pen voor een volgend artikel in deze reeks zou doorgeven. Kennelijk is die pen zoek geraakt.

Wie zoekt deze pen op en neemt hem ter hand?